Základní všeobecný krajský program

Náš program má čtyři nosná celostátní témata:

  • Zastavíme nelegální imigraci
  • Podporujeme přímo zvoleného prezidenta a prosazujeme přímou volbu hejtmanů, primátorů a starostů
  • Zastavíme diktát EU
  • Konec poplatků České televizi

Celostátní témata budeme prosazovat s využitím legislativní iniciativy krajů. Zahrnutí celostátních témat do programového prohlášení krajské koalice je podmínkou případné účasti SPD v krajské povolební koalici. Tato celostátní témata jsou doplněna v krajských volebních programech jednotlivých krajů o oblasti a témata v působnosti kraje a každý kraj tento svůj konkrétní volební program doplněný o krajská témata prezentuje občanům ve svém kraji.

K výše uvedeným čtyřem celostátním tématům pro krajské volby:

 

Zastavíme nelegální imigraci

 

Nedovolíme umístění nelegálních imigrantů v kraji. Chceme bezpečný kraj bez islámských fanatiků. Jsme v zásadní opozici k plánům vlády a Evropské unie na přijímání nelegálních imigrantů. Pokud chceme rozvíjet kraj, musí být především bezpečným domovem pro své občany. Nechceme zde fanatiky, kteří z náboženských důvodů vraždí a terorizují své okolí. Podpoříme referenda a další ústavní protestní akce občanů proti přijímání nelegálních imigrantů a islamizaci.

 

Podporujeme přímo zvoleného prezidenta

 

Žádáme přímou volbu hejtmanů, primátorů a starostů. Využijeme legislativní iniciativy kraje k prosazování přímé demokracie návrhem změn volebních zákonů. Přímá volba zvýší odpovědnost politiků před lidmi.

 

Zastavíme diktát EU

 

Evropská unie zklamala naděje občanů Evropy. Její současná podoba podporuje globální vládnutí nad lidmi a ohrožuje suverenitu národních států, svobodu a demokracii. Prosadíme právo občanů rozhodnout v referendu, zda chtějí setrvat, nebo vystoupit s EU.

 

Konec poplatků České televizi

 

Kraj navrhne změnu zákona, která zruší poplatky České televizi pro seniory. Máme zásadní výhrady k práci a hospodaření České televize. Naším prvním krokem bude osvobození seniorů od poplatků České televizi. Chceme spojit sociální opatření ve prospěch seniorů s tlakem na lepší hospodaření České televize.Přihlásit se k odběru novinek