Úvodní stránkaNovinkyRadek Rozvoral: Prioritou zahraniční politiky musí být zachování národní suverenity!

Aktualita

Radek Rozvoral: Prioritou zahraniční politiky musí být zachování národní suverenity!

Minulý čtvrtek 12. září se v Praze konal summit premiérů Visegrádské skupiny a přizvaných zástupců zemí západního Balkánu. Cílem jednání bylo domluvení společného postupu v otázkách bezpečnosti, který budou uplatňovat a prosazovat v rámci Evropské unie.

Hnutí SPD podporuje spolupráci zemí V4 a vítá posilování vlivu těchto zemí v rámci celé Evropské unie. Už není možně trpět prioritní postavení Německa a Francie v EU. Každá země spadající do Evropské unie si zasluhuje od ostatních zemí EU úctu a respekt k národní suverenitě.

Summit premiérů V4 se konal v Praze v prostorách Pražského hradu a byl jednou z prvních akcí na vrcholové úrovni, které Česká republika uspořádala v rámci svého předsednictví Visegrádské čtyřce. Kromě předsedů vlád Maďarska, Slovenska a Polska se jednání zúčastnili ještě zástupci balkánských států, konkrétně srbská premiérka a předsedové vlád Severní Makedonie, Černé Hory, Albánie a Bosny a Hercegoviny. Tito zástupci společně jednali o užší spolupráci a o připojení západobalkánského regionu k Evropské unii. Na summitu se řešily především evropské otázky, brexit, blížící se klimatická konference OSN, a hlavním tématem byla migrace. V otázkách migrace byl nejvíce aktivní maďarský premiér Viktor Orbán, který kritizoval postoj EU. Českou republiku zde zastupoval premiér Andrej Babiš.

Země V4 během svého jednání přijaly deklaraci, ve které mimo jiné zopakovaly svou podporu západobalkánským partnerům v jejich odhodlání udržovat stabilitu v regionu, posilovat právní stát, bojovat proti organizovanému zločinu a korupci, zvyšovat odolnost vůči hybridním hrozbám, bránit radikalizaci a udržovat migrační pohyby pod kontrolou. Též vzaly na vědomí strategickou roli západobalkánského regionu při zvyšování diverzity energetických dodávek pro EU prostřednictvím Jižního plynového koridoru a vyjádřily své odhodlání posílit spolupráci v této oblasti mezi V4 a západním Balkánem. Také vyjádřily své odhodlání pokračovat ve spolupráci při ochraně hranic a zdůraznily odhodlání zemí Visegrádské skupiny pokračovat v podpoře rozsáhlé regionální spolupráce, dobrých sousedských vztahů a usmíření na západním Balkáně.

Hnutí SPD vítá a podporuje všechny aktivity, které přispívají ke spolupráci v otázkách migrace a zároveň hájí suverenitu jednotlivých států. Účast maďarského premiéra Viktora Orbána na těchto jednáních jsou pro nás zárukou, že v rámci přijatých opatření V4, které budou dále prezentovány a hájeny v rámci celé unie, bude vyžadováno zachování jednotlivých národních suverenit. Hnutí SPD nadále podporuje referendum o vystoupení z EU a spolupráci suverénních evropských států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu.

2019-09-17T06:49:47+02:00

Aktuality

V Evropské unii totálně zešíleli a pokračují v budování svého centralizovaného totalitního superstátu

Pátek 18.09.2020|

Tomio Okamura: V Evropské unii totálně zešíleli a pokračují v budování svého centralizovaného totalitního superstátu. Brusel chce zničit suverenitu států, jejich ekonomiku i svobodu lidí a prosadit ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0