Úvodní stránkaNovinkyRadim Fiala: Pozitivní zpráva. ???? Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o majetku České republiky navrženou SPD,

Aktualita

Radim Fiala: Pozitivní zpráva. ???? Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o majetku České republiky navrženou SPD,

která zakotvuje povinnost spravovat státní majetek s péčí řádného hospodáře a zakotvuje hmotnou odpovědnost všech, kteří hospodaří s veřejnými penězi nebo majetkem. Hnutí SPD prosazuje svůj program. 😉

Majetek dle této novely musí být využíván účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností; jiným způsobem lze majetek použít nebo s ním naložit pouze za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem anebo tímto zákonem. Organizační složka si počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku.

Dalším principem je, že organizační složka, vedoucí organizační složky nebo vedoucí zaměstnanec, ale i osoby jimi pověřené v rozsahu jim svěřené pravomoci zvláštním právním přepisem nebo interním aktem řízení, musí státní majetek spravovat vždy s „péčí řádného hospodáře.“

Rozdíl oproti dosavadnímu stavu je nově v tom, že dříve byla odpovědnost za škodu na majetku uplatňována vůči státu, nyní je celá věc rozdělena tak, že konkrétní škodu na majetku či na penězích, která vznikne, uhradí konkrétní organizační složka ze svého rozpočtu, tzn., subjekt, který škodu zavinil, bude tedy stanoven konkrétní odpovědný subjekt a s tímto příslušným subjektem – odpovědným pracovníkem bude proveden zápis a bude stanoven v souladu se zákonem další postup uplatnění nároku na náhradu škody.

Původní návrh SPD byl přísnější, ale museli jsme udělat určité kompromisy, aby návrh získal většinovou podporu Sněmovny. Jsme tedy rádi i za tento posun, protože krást nesmí být beztrestné! Držte nám palce, SPD plní program! ????

2019-11-27T15:36:53+02:00

Aktuality

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0