Úvodní stránkaStanoviskaPolitické usnesení SPD

Ustanovení - 17. 5. 2016

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál! 1.) Hnutí SPD děkuje všem členům a příznivcům za aktivní účast na demonstraci 14. 5. v Praze na Václavském náměstí na počest 700. výročí narození Karla IV. Za přítomnosti významných zahraničních i domácích hostů jsme prezentovali naše programové cíle a společně si připomněli velkého českého krále a císaře. Hlavním naším požadavkem je vyhlášení referenda o vystoupení ČR z Evropské unie a zastavení nelegální migrace a islamizace. Celá akce se samozřejmě odehrála za cenzury veřejnoprávních médii. Tato média již zcela nepokrytě opustila své veřejnoprávní poslání a jsou plně ve službách bruselských elit. 2.) V souvislosti s chováním veřejnoprávních médií budeme požadovat v případě volebního úspěchu našeho hnutí zásadní změny v pravidlech chování veřejnoprávních médií. Zaměříme se na efektivitu jejích hospodaření a zastavíme každé ovlivňování jejích činnosti elitami Evropské unie. 3.) Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny dne 12. května 2016 doporučuje Vládě, aby podala návrh na pozastavení činnosti našeho hnutí SPD – Tomio Okamura. Důvodem jsou drobné dary, které nám posílají lidé z celé České republiky. U těchto drobných darů ve výši 1 Kč, 50 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč řada lidí neuvedla své datum narození a adresu trvalého bydliště. Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny to posoudil jako neprůhledné financování a navrhuje vládě ČR projednat pozastavení činnosti našeho hnutí. Je nutné na tomto místě citovat ústavu ČR: Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy, mají občané právo svobodně se sdružovat v politických stranách a tato práva lze omezit jen ve výjimečných případech, „jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.“ Politické strany v Parlamentu vyzývají Vládu ČR, aby omezila Ústavní práva členů a příznivců SPD. Posuďte sami, jestli chybějící adresa u dárce padesátikoruny nebo stokoruny na transparentním účtu je důvodem, který naplňuje znění Ústavy. Hnutí SPD – Tomio Okamura ubezpečuje všechny členy a příznivce SPD, že děláme vše proto, abychom tyto drobné formální nedostatky odstranili a stejně tak podnikneme všechny kroky na obranu ústavních práv našich členů, příznivců a voličů. 4.) Předsednictvo hnutí SPD s hlubokým znepokojením sleduje vývoj dění okolo tak zvané republiky Kosovo. Islámský stát v těchto dnech vyhlásil otevření nové fronty džihádu a to v Kosovu. Tento krok jasně navazuje na záměr Evropské unie zrušit vízovou povinnost mezi Kosovem a zeměmi EU. To by znamenalo, že by k nám mohli přímo proudit tito „bojovnici za islám“. Naše hnutí žádá ukončení diplomatických styků s tak zvanou republikou Kosovo a zachování vízové povinnosti. 5.) Vyhlášení insolvence OKD a vládní dotace jsou dokončením ničení tohoto podniku. SPD podporuje úsilí o sociální zajištění propouštěných horníků a jejích podporu v rekvalifikaci a hledání nového zaměstnání. Zároveň však žádáme majetkovou odpovědnost členů statutárních orgánů OKD, kterým se již v době katastrofálních ztrát v podniku vyplácely odměny v astronomické výši. Roční odměny těchto jednotlivců dosahovaly desítek milionů korun. Je nutné důkladné prošetření hospodaření této společnosti a vyvození trestněprávní odpovědnosti. Pokud bude prokázána trestná činnost v průběhu privatizace, je nutné navrátit společnost k právnímu stavu před privatizací. Sledujte: https://www.facebook.com/radimfiala.cz/

2016-05-17T14:55:27+02:00

Aktuality

V Evropské unii totálně zešíleli a pokračují v budování svého centralizovaného totalitního superstátu

Pátek 18.09.2020|

Tomio Okamura: V Evropské unii totálně zešíleli a pokračují v budování svého centralizovaného totalitního superstátu. Brusel chce zničit suverenitu států, jejich ekonomiku i svobodu lidí a prosadit ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0