Obrázky ze Zlínského kraje

Fotografie z Českého jarmarku SPD ve Zlíně