Úvodní stránkaNovinky hlavní stranaDůrazně prosazujeme větší potravinovou soběstačnost České republiky

Aktualita

Důrazně prosazujeme větší potravinovou soběstačnost České republiky

14.12.2020 10:03

Radek Rozvoral: Důrazně prosazujeme větší potravinovou soběstačnost České republiky!

Sněmovní zemědělský výbor podpořil navrhované změny hnutí SPD k podpoře českých potravin zabezpečující větší potravinovou soběstačnost České republiky. Jde o potraviny, které se v našich podmínkách dají vypěstovat.

Pozměňovací návrh z dílny poslaneckého klubu hnutí SPD k novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích byl veden s cílem stanovení závazného podílu vybraných základních potravin pocházejících z České republiky na našem trhu ve výši 55% v roce 2022 a jeho další postupné navyšování v dalších letech.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, aby naši občané měli kvalitní české potraviny, byla zabezpečena potravinová soběstačnost a tím zamezeno dovozu nekvalitních potravin ze zemí Evropské unie. Poslanci hnutí SPD apelují na vládu, aby v této pro naše zemědělce nedobré době cílila finance na podporu infrastruktury našeho venkova a umožnila tak našim občanům, aby tam mohli klidně žít a pracovat. Státní podpora by měla směřovat k našim zemědělcům a k ochraně klíčových komodit. Zemědělská politika musí být znovu pod kontrolou našeho státu, a ne pod direktivou řízenou EU.

Proto vítáme, že Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR svým usnesením č. 192 ze dne 9. prosince 2020 doporučil k projednávání pozměňovací návrh, předložený Radimem Fialou za poslanecký klub hnutí SPD (č. 6922), vztahující se k novele vládního zákona o potravinách a tabákových výrobcích (vedeno jako sněmovní tisk 502). Tato novela zákona z 5. června 2019 prošla schvalovací procedurou a nyní ji čeká poslední třetí čtení. Hnutí SPD k němu v průběhu projednávání předložilo tři písemné pozměňovací návrhy a změny obsažené v návrhu č. 6922 doporučil Zemědělský výbor Sněmovny z pozice garančního výboru k projednání v posledním čtení v Poslanecké sněmovně.

Cílem pozměňovacího návrhu z pera SPD je stanovit závazný podíl vybraných základních potravin z krátkého dodavatelského řetězce na našem trhu ve výši 55 procent v roce 2022 a jeho postupné navyšování v dalších letech o tři procentní body ročně až do roku 2028, kdy by tento podíl činil 73 procent. Za tím účelem je navrhováno stanovení povinnosti provozovatelů potravinářských podniků provozujících maloobchod zajistit dodržení určeného podílu těchto potravin při jejich prodeji konečným spotřebitelům v každé jimi provozované maloobchodní prodejně, na kterou se taková povinnost vztahuje. Součástí je i příloha, která obsahuje výčet takových základních potravin, které jsou na území České republiky a v jejích geografických a klimatických podmínkách z dlouhodobého hlediska pěstovány, zpracovávány či vyráběny převážně z domácích surovin a zdrojů tak, že je lze v tomto ohledu považovat za potraviny obvyklé a tradiční.

U producentů, zpracovatelů, resp. výrobců těchto potravin lze z těchto důvodů předpokládat významný potenciál pro zvýšení jejich domácí produkce při zachování důrazu na kvalitu a čerstvost, která bude zajištěna minimální časovou prodlevou od porážky, sklizně, zpracování nebo výroby k dodání konečnému spotřebiteli prostřednictvím maloobchodu. To vše by mělo pro naše občany přispět k zajištění co nejširšího přístupu k bezpečným, zdravým, rozmanitým, kvalitním potravinám v dostatečném množství, vyrobeným za ekonomicky a společensky přijatelných podmínek, způsobem podporujícím zaměstnanost a její udržitelnost na českém venkově. V rámci pestrosti pěstovaných plodin a rozmanitosti pěstebních metod by mělo dojít i k vyšší ochraně zemědělské půdy a podzemních i povrchových vod.

Hnutí SPD pevně věří, že náš pozměňovací návrh bude součástí novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích a přispěje tak k plnění cílů stanovených v Agendě 2030, neboť umožňuje regionálním výrobcům potravin prosadit se lépe na domácím trhu, napomáhá k udržení zaměstnanosti na českém venkově a v konečném důsledku i snižuje uhlíkovou stopu spojenou primárně s dovozem těch potravin, které lze s menší uhlíkovou stopou a s důrazem na čerstvost vyprodukovat, zpracovat či vyrobit na území České republiky z domácích či lokálních zdrojů. Pro naše občany to bude znamenat snadnější dostupnost kvalitních potravin z domácí produkce a přispěje to také k větší potravinové soběstačnosti ČR.

2020-12-14T10:00:35+02:00

Aktuality

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině požaduje maďarský premiér Viktor Orbán okamžité příměří a zahájení mírových jednání a konec sankcí

Čtvrtek 29.09.2022|

29.9.2022 9:58 Tomio Okamura: V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině požaduje maďarský premiér Viktor Orbán okamžité příměří a zahájení mírových jednání a konec sankcí. Tento postoj podporuje i ...

Kvůli tomu, že Fialova vláda nezastropovala ceny energií větším firmám, hrozí krachy a propouštění

Čtvrtek 22.09.2022|

22.9.2022 15:52 Tomio Okamura: Kvůli tomu, že Fialova vláda nezastropovala ceny energií větším firmám, hrozí krachy a propouštění. Vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN v rámci ...

Hnutí SPD chrání zájmy slušných občanů, zatímco vládní koalice demobloku chrání nepřizpůsobivé

Čtvrtek 22.09.2022|

22.9.2022 15:43 Tomio Okamura: Hnutí SPD chrání zájmy slušných občanů, zatímco vládní koalice demobloku chrání nepřizpůsobivé. SPD již navrhlo zákon, který má odebrat sociální dávky nepřizpůsobivým. Vláda Petra Fialy ...

Zavedeme ucelený systém dostupné podpory rodin ze strany státu – od založení rodiny až po důstojné stáří

Úterý 13.09.2022|

13.9.2022 19:07 Tomio Okamura: Zavedeme ucelený systém dostupné podpory rodin ze strany státu – od založení rodiny až po důstojné stáří. Naší prioritou je zvýšení porodnosti ve slušných a ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0