Financování

Financování hnutí SPD


Hnutí SPD hospodaří s financemi transparentně. Zřídilo transparentní účet č. 2900839572/2010. Každý rok také vydává výroční finanční zprávu, kterou publikuje na tomto webu.

Pokud se rozhodnete finančně podpořit hnutí SPD, tak v případě daru do 1000 Kč je nutné zaslat zároveň také tyto údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození. Pokud se rozhodnete poslat finanční částku vyšší než 1000 Kč, je navíc zapotřebí dodat také vyplněnou a podepsanou darovací smlouvu. Tu je možné poslat poštou na naši adresu: Poslanecký klub SPD, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana, nebo naskenovanou na email dary@spd.cz.

Děkujeme za Vaše dary i za pochopení.


Darovací smlouva pro fyzickou osobu
Darovací smlouva pro právnickou osobu