Financování

Financování hnutí SPD


Hnutí SPD hospodaří s financemi transparentně. Zřídilo transparentní účet č. 2900839572/2010. Každý rok také vydává výroční finanční zprávu, kterou publikuje na tomto webu.

V případě, že se rozhodnete finančně podpořit hnutí SPD, prosíme o vyplnění darovací smlouvy a její zaslání na adresu Poslanecký klub SPD, Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá Strana (u finančního daru nad 1.000 Kč). V souladu se zákonem, prosíme, o zaslání Vašeho celého jména a příjmení, data narození a místa bydliště (obec) na email dary@spd.cz. Variabilní symbol je číslo Vašeho členského průkazu. Všechny tyto údaje jsou zákonnou podmínkou pro přijímání darů. Děkujeme za Vaše dary a za pochopení.


Darovací smlouva pro fyzickou osobu
Darovací smlouva pro právnickou osobu