Úvodní stránkaNovinky hlavní stranaMěli bychom co nejvíce všemi dostupnými prostředky usilovat o mír

Aktualita

Měli bychom co nejvíce všemi dostupnými prostředky usilovat o mír

14.2.2023 10:26

Radek Rozvoral: Měli bychom co nejvíce všemi dostupnými prostředky usilovat o mír!

Minulý týden projednávala Sněmovna vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany a chtěla s ním vyslovit souhlas již v prvém čtení, tzn. bez toho, aby byl řádně projednán ve výboru pro obranu, což jsme jako opozice zavetovali.

V návrhu je nejzásadnější změna kompetenčního zákona (2/1969 Sb.), kde se zřizuje na Úřadu vlády nově pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Tato působnost je mimořádně silná. Navíc v době, kdy je již jmenován poradce premiéra pro národní bezpečnost (Tomáš Pojar – člen ODS). V dalších čtyřech zákonech se mj. upravuje nasazení vojáků mimo naše území, zajištění vojenské dopravy pro cizí státy, sbírání informací o občanech od ministerstev a z různých databází jimi vedených, ale zejména povolávání předurčených vojáků v záloze do tří dnů, a to pouze na základě mimořádného opatření vlády, tedy bez vyhlašování stavu ohrožení státu anebo válečného stavu se souhlasem Sněmovny.

Ve svém vystoupení jsem k tomuto návrhu při projednávání řekl mimo jiné následující:

„Hned v úvodu svého vystoupení musím zmínit, že hnutí SPD zásadně odmítá přijetí této novely zákona, neboť v něm spatřujeme nástroj vlády, jak připravit a posléze zatáhnout Českou republiky a její občany do války, konkrétně do válečného konfliktu na Ukrajině. Zásadně odmítáme válku a spíše bychom měli co nejvíce všemi dostupnými prostředky usilovat o mír.

První část návrhu mění zákon o zřízení ministerstva a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, kdy zřizuje pracovní pozici poradce, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Poradce pro národní bezpečnost na návrh předsedy vlády jmenuje a odvolává vláda. Poradce pro národní bezpečnost se podílí na koordinaci činnosti státních orgánů v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky a na základě rozhodnutí vlády zastupuje Českou republiku při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech týkajících se bezpečnosti a obrany České republiky, včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo institucích. Takže už nebude rozhodovat Poslanecká sněmovna ale „nějaký poradce“?

Vážené dámy a pánové, hnutí SPD odmítá podpořit tuto navrženou vládní novelu zákona, kterou se mění některé zákony v oblasti obrany. Navrhované změny jsou zcela zásadní, protože velmi usnadňují přípravu a následné zavlečení České republiky do války. Návrh zákona chce navíc vládnoucí koalice projednat ve zkráceném jednání. Určitě musíme mít stanovenou legislativu pro oblast obrany, ale ta musí být řádně projednána ve Sněmovně standardním postupem, aby všichni měli dostatek času se k těmto velmi důležitým věcem v otázkách zajištění bezpečnosti České republiky vyjádřit a předkládat pozměňovací návrhy, o kterých proběhne veřejná debata.

V tomto postupu vlády rychlého neuváženého projednání novely zákona, kterou se mění zákony v oblasti obrany, spatřuji, stejně tak jako poslanci z poslaneckého klubu SPD, jasnou snahu připravit a následně zatáhnout Českou republiku a její občany do válečného konfliktu na Ukrajině. Takže prosím nedělejme rychlá a ukvapená řešení a vždy mějme na paměti, že aktivní účast našich občanů ve válečném konfliktu je tím nejhorším řešením.

Máme zodpovědnost za naše občany – takže hledejme společně taková řešení, která přispějí k uklidnění současné situace a povedou k míru.“

2023-02-14T10:04:46+01:00

Aktuality

Odmítáme další diktát EU ohledně chovu malých zvířat v domácnostech

Úterý 31.10.2023|

31.10.2023 13:54 Radek Rozvoral: Odmítáme další diktát EU ohledně chovu malých zvířat v domácnostech! Drtivá většina českých občanů odmítá iniciativu prosazovanou západními aktivisty, spočívající v určení tzv. evropského pozitivního seznamu ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0