Politické usnesení SPD

19/7 2016

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1.) Hnutí SPD považuje teroristický útok v Nice za pokračování teroru islámských radikálů. Přímou odpovědnost za útok nesou islamisté, ale širší odpovědnost nesou politické elity EU. Multikulturní politika, tolerance k islamizaci, oslabování suverenity evropských zemí vede ke stále většímu počtu obětí. Islám je nenávistná ideologie neslučitelná s evropským pojetím svobody a demokracie. SPD vyzývá opakovaně vládu a Parlament České republiky k přijetí návrhu našeho hnutí SPD na zákaz propagace džihádu a práva šaría na území České republiky. Teroristický útok v Nice je jen jeden z mnoha útoků, které neustanou, dokud budou mít islamisti na evropském území tak široké muslimské zázemí jako dnes. Jsme ve válce s částí muslimů, kteří jsou ovšem tolerovaní velkou částí těch, které nazýváme umírněnými muslimy. Turecký prezident Erdogan ovšem správně řekl, že neexistuje rozdíl mezi islamistou a muslimem. Všichni Evropané bez rozdílu víry jsou dnes v ohrožení života ze strany islamistů, kteří k nám proudí z Afriky a Asie. Je třeba ihned zastavit veškerou migraci muslimů do Evropy, je třeba navrátit do zemí původu nejen muslimské migranty, ale také jejich potomky narozené v evropských zemích. Toto řešení je méně nespravedlivé, než tolerovat nevinné oběti muslimských teroristů. Podobná opatření už žádají i naše partnerské strany v Evropě – například Národní fronta Marine Le Pen, tj. zákon o vyhoštění i pro rodilé Francouze - zatím pro specifické trestné činy.

2.) Sněmovnou prošel návrh zákona o shromažďování, který dává policii nové právo rozehnat demonstraci bez konzultace s dalšími úřady. To je zcela zásadní zásah do našich občanských práv a SPD bude proti tomuto novému pendrekovému zákonu tvrdě protestovat. Vyzýváme prezidenta republiky, aby takový totalitní zákon namířený zcela otevřeně proti občanské opozici nepodepsal.

3. ) Jsme velmi znepokojeni vývojem situace v Turecku. Je zřejmé, že v Turecku končí i ta slabá stínová hra na demokracii. Pokus o převrat byl zřejmě provokací Erdoganových tajných služeb – svědčí o tom zatím všechny indicie, například načasování převratu na moment, kdy si Erdogan pojistil záda v Rusku a Sýrii, i to, že v zemi s tak bohatou tradicí vojenských převratů spustí převrat několik málo důstojníků a pár stovek vojáků, z nichž někteří převrat dokonce považovali za vojenské cvičení. Potlačení údajného převratu nyní využívá vláda prezidenta Erdogana k totalitnímu ovládnutí bezpečnostního, soudního a správního aparátu země, přičemž cílem Erdogana je osobní diktatura na islámských základech. Erdogan se několikrát upřímně vyznal, že chce změnu vlády v zemi z parlamentního systému na prezidentskou autokracii a za příklad označil hitlerovské Německo. Jedinou a zásadní brzdou islamismu a diktatury v Turecku je část armády, která zůstávala věrná odkazu Kemala Paši (Attaturka), který prosadil sekulární stát, tedy oddělení islámu od státu. Prezident Erdogan pokračuje v naplnění své vize velkého osmanského Turecka, tedy Turecka jako mocnosti se silou a v hranicích bývalého Osmanského sultanátu. Proto musel za jakoukoli cenu Erdogan zlikvidovat opozici v armádě a také v justici, která bude soudit jeho oponenty. Islamizace Turecka a jeho přeměna v totalitní stát bude mít dramatický dopad na bezpečnostní situaci v Evropě.

4.) Odmítáme plány na vybudování společné armády EU, protože jde o pokus definitivně zbavit Českou republiku nejdůležitější součásti národní suverenity. Jde o faktické odzbrojení naší země. Naše republika už v současnosti nemá armádu, která by byla schopna obrany naší země, a proto SPD opakovaně navrhuje zavedení povinného osmitýdenního vojenského výcviku pro mladou generaci a přeměnu armády ČR z drahého a malého expedičního sboru na funkční armádu určenou k obraně země. Naše armáda musí zůstat podřízena, v souladu s ústavou, prezidentu ČR.

5.) Vítáme, že se rozšiřuje policejní vyšetřování podvodů a tunelování v kauze OKD. Je nutné, aby v této věci postupovala policie nestranně a bez ohledu na podvodníky na nejvyšších místech a případ prošetřila, včetně podvodné privatizace státního podílu OKD v režii současného premiéra Bohuslava Sobotky a miliardáře Zdeňka Bakaly. Žádáme, aby stát odstoupil od privatizační smlouvy pro její flagrantní neplnění a v plné výši požadoval na všech odpovědných plnou náhradu všech škod a ušlých zisků. Podmínkou pro státní pomoc zaměstnancům OKD musí být zestátnění firmy.