Politické usnesení SPD

10/1 2017

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda zamítla návrh novely zákona, které podalo hnutí SPD. Náš návrh spočíval v tom, aby bylo v ČR trestné také šíření ideologie, která hlásá veřejnou nenávist k druhým lidem a potlačování lidských práv a svobod. V současnosti český zákon totiž postihuje pouze propagaci takového hnutí, nikoliv samotnou ideologii. Média nechávají toto rozhodnutí vlády jako obvykle zcela záměrně bez povšimnutí a cenzurují. Přitom soudní proces s muslimským extremistou a předsedou Muslimské obce v Praze Vladimírem Sáňkou, který proběhl v září loňského roku, nám dává v plné míře za pravdu, že stávající český zákon má formální mezeru, jelikož postihuje pouze propagaci konkrétního hnutí, které hlásá potlačování svobod, ale nikoli samu ideologii, která nenávist a likvidaci lidských práv představuje a propaguje. Soudce osvobozující rozsudek vůči Vladimíru Sáňkovi odůvodnil takto: „Soud dospěl k závěru, že salafismus jako takový představuje ideologii, nikoli konkrétní hnutí, a že předmětná kniha nepropaguje žádné hnutí, pouze salafistickou ideologii“. Z rozsudku tedy vyplývá, že jediný důvod, proč muslimského extremistu soud osvobozuje, je fakt, že nepropagoval hnutí, ale ideologii. Současné vládě to nevadí. Předsednictvo hnutí SPD – Tomio Okamura vyzývá voliče, aby to zohlednili ve svém rozhodnutí v klíčových sněmovních volbách na podzim tohoto roku.

2.) Hnutí SPD odsuzuje manipulační kampaň České televize v pořadu 168 hodin. Je zřejmé, že Česká televize již zahájila vlastní politickou kampaň před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny. Česká televize na jednotlivostech vyvolává pocit aktuálnosti cenzury na internetu a především na Facebooku. ČT popularizuje činnost neziskové organizace Hate Free, která je financována Sobotkovou, Babišovou a Bělobrádkovou vládou a de facto vykonává cenzurní a udavačskou činnost, která v mnohém připomíná některé oblasti činnosti někdejší StB. Hnutí Svoboda a přímá demokracie žádá zásadní změny v celkovém řízení a obsahu práce České televize a budeme požadovat ukončení státní podpory pro neziskové organizace s politickým programem. Hnutí SPD programově vystupuje proti cenzuře občanských a politických projevů na internetu.

3.) Předsednictvo hnutí Svoboda a přímá demokracie ukládá poslancům hnutí jednoznačně vystoupit proti schválení novely volebního zákona. Tato novela přiznává volební právo cizincům s přechodným pobytem na území České republiky v komunálních volbách. Hnutí SPD považuje za správné, aby právo volit ve volbách v České republice měli pouze občané ČR. Výše uvedená novela zákona je dalším krokem proti integritě a suverenitě České republiky.

4.) Hnutí SPD prosazuje podporu pracujících rodin s dětmi, proto nepovažujeme za správné vládní návrhy řešit podporu rodin s dětmi formou navyšování sociálních dávek. Naše hnutí prosazuje zcela jinou cestu – pracující rodiče s dětmi musí být zásadním způsobem daňově zvýhodnění a za svojí práci v zaměstnání musí dostávat spravedlivou mzdu. Zvyšování sociálních dávek pouze nahrává nepřizpůsobivým skupinám občanů, pro které jsou sociální dávky jediným ekonomickým příjmem.

5.) Hnutí SPD konstatuje, že zatímco světová média informují o silvestrovském hromadném sexuálním násilí v rakouském Innsbrucku, většina českých médií o tomto dění mlčí. Jde o součást cenzury a autocenzury, která je pro mainstreamová média v České republice typická.