Politické usnesení SPD

03/10 2017

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1. Hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura důrazně odsuzuje brutální násilí, kterého se dopustily španělské ozbrojené složky na vlastních občanech. Občané Katalánska měli plné právo vyjádřit svůj názor o referendu. Způsob, jakým tomu státní moc chtěla zabránit, je bezprecedentně násilný a 2. 10. 2017 můžeme zapsat jako den za přímou demokracii. Ukázala se pravá tvář tzv. demokracie EU. Pokud lidé žádají skutečnou změnu, která se nehodí vládnoucím mafiím, jsou napadeni způsobem, za který by se nemusel stydět fašistický, natož komunistický režim. SPD požaduje důraznou reakci českého Ministerstva zahraničí a požaduje neprodlené schválení zákona o všeobecném referendu v České republice. Odkládání schválení tohoto zákona současnou vládou a brutální útok na občany hlasující v katalánském referendu, jsou dvě strany stejné mince. Jde o součást politiky EU nepřipustit prosazení vůle občanů. Přijďte k volbám a podpořte SPD - podpořte právo na všeobecné referendum.

2. Hnutí SPD vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám obětí teroru ve Franci a Spojených státech. Opakovaně zdůrazňujeme, že bezpečnostní situace ve Francii se bude vymykat kontrole. SPD nechce budoucnost, kdy naši lidé budou žít v zemi, kde budou na každém rohu stát ozbrojení vojáci a kde si nebudeme jisti, jestli se naši blízcí vrátí v pořádku do svých domovů. Přijďte k volbám a podpořte bezpečnost ČR a jejích občanů.

3. SPD považuje rozsudek soudu, který osvobodil Afghánce, který napadl zdravotní sestru na Bulovce za šokující. Bylo prokázáno, že žena byla zraněna (měla hematomy na ruce) a přesto neshledal soud dostatek důkazů, aby kvalifikoval takové jednání jako trestný čin. Vzniká nebezpečný judikát tolerance k násilí imigrantů z islámských zemí vůči našim ženám. Nelze nesrovnávat tuto toleranci s brutálním postupem španělské policie vůči slušným lidem, kteří chtěli projevit demokraticky svůj názor. SPD požaduje nulovou toleranci k nelegální migraci a důsledný zákaz jakékoli islamizace české společnosti. Islám, se svou nekulturou ve vztahu k ženám, nemá v České republice co pohledávat. Výrok soudu nese řadu znaků politického rozsudku. Kromě jiného je zarážející i fakt, že se státní zástupce neodvolal.

4. Hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura považuje praxi tzv. Zajišťovacích příkazů při vymáhání DPH za faktickou loupež v zájmu státu. Daňovým poplatníkům, kteří nic neudělali, jsou zajišťovacími příkazy brány finanční prostředky za daňové nedoplatky jejich obchodních partnerů. Tato praxe je nepřijatelná. Daňový systém v ČR vyžaduje především zásadní zjednodušení a nikoli zvůli státu. SPD prosazuje paušalizaci daní, zásadní daňové zvýhodnění pro pracující rodiny s dětmi a drobné živnostníky. Po vystoupení z EU budeme prosazovat nahrazení DPH daní z obratu, placenou v ceně zboží koncovým zákazníkem.