Politické usnesení SPD

17/10 2017

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1. Hnutí SPD gratuluje k volebnímu výsledku Svobodné straně Rakouska. Svobodná strana Rakouska potvrdila, že patří k nejsilnějším politickým subjektům v Rakousku. Na základě výsledků voleb má významnou šanci ovlivnit politiku Rakouska. SPD pevně věří, že výsledek Svobodné strany Rakouska je povzbuzením pro vlastenecké voliče v ČR a výsledek SPD ve volbách do Poslanecké sněmovny potvrdí nárůst podpory vlasteneckých stran v Evropě.

2. SPD považuje informace, které se objevily v souvislosti s memorandem o těžbě a zpracování lithia za mimořádně závažné. Fakt, že ministr průmyslu a obchodu podepsal toto memorandum bez vědomí vlády a skutečnost, že na základě tohoto memoranda může vzniknout škoda České republice na základě arbitráže, nutí jednoznačně novou vládu k důslednému prošetření celé kauzy včetně prošetření trestně-právního.

3. Narůstající preference SPD vyvolávají křečovitou snahu některých politických stran a subjektů diskreditovat kandidáty hnutí SPD – Tomio Okamura. Předsednictvo SPD jasně říká, že žádná skutečná kauza, která by se týkala kandidátů SPD, neexistuje. Jsou to lidé bezúhonní, kteří byli demokraticky zvoleni členy Regionálních klubů SPD. Předsednictvo SPD vyzývá naše voliče k podpoře lídrů SPD a celého hnutí v jednotlivých krajích.

4. Předsednictvo SPD se plně ztotožňuje s postojem Maďarska ve věci dvojí kvality potravin. Maďarská vláda provedla přesnou analýzu, na základě které zjistila, že 70 % potravin, které v Maďarsku prodávají nadnárodní řetězce, jsou potraviny horší kvality, než je stejný výrobek nabízený např. v Německu nebo Francii. Je zásluhou Maďarska, že se za tu věc politicky otevřela na úrovni států V4. V České republice dosud chyběla a chybí politická vůle celou věc řešit. SPD bude po volbách prosazovat drastické navýšení sankcí za podobnou politiku, za prodej podobných potravin na českém trhu. SPD důsledně odmítá dotační deformace českého zemědělství a potravinářství. Odmítáme tzv. podporu biopaliv, budeme prosazovat přísná pravidla a omezení pro geneticky modifikované potraviny a přísná pravidla pro použití chemických hnojiv a herbicidů ve vztahu ke kvalitě pitné vody. Programovou prioritou SPD jsou kvalitní a bezpečné potraviny, produkované českými zemědělci a potravináři.