Politické usnesení SPD

12/12 2017

Vážení přátelé, toto jsou aktuální informace a stanoviska hnutí SPD. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1. V sobotu 9. 12. 2017 proběhla 4. celostátní konference Hnutí SPD. Hlavním hostem konference byl prezident republiky pan Miloš Zeman, který zde vystoupil s projevem. Konference skončila úspěšně přijetím politického usnesení hnutí. Text politického usnesení je na webových stránkách hnutí – www.spd.cz - a je přílohou stanoviska hnutí.

2. Dne 16. 12. 2017 se koná v Praze konference partnerských stran, sdružených v politické parlamentní frakci vlasteneckých stran Evropy ENF (Evropa národů a svobody). Hnutí SPD je členem této politické frakce. Konference se zúčastní předsedkyně frakce paní Marine Le Pen z Francie, která zde vystoupí se zásadním projevem k otázce evropské integrace. Na konferenci vystoupí také předseda SPD Tomio Okamura.

3. Poslanci SPD předloží na jednání Sněmovny pozměňovací návrhy k rozpočtu ČR. SPD bude navrhovat přesun části prostředků, v kapitole obrany, z prostředků na zahraniční mise na posílení přípravy záloh AČR. SPD také navrhne snížení prostředků na inkluzi a jejich přesun na posílení platů pracovníků ve školství.

4. SPD nesouhlasí s obecným pohledem prezidenta republiky na nutnost posilovat zahraniční mise AČR. Zajištění misí armádu vyčerpává finančně a 17 let války v Afghánistánu ukazuje, že tato válka je buď špatně vojensky vedená nebo má špatně stanovené politické cíle. SPD považuje za zásadní v této době vést politický boj proti imigraci, která je nástrojem islamizace Evropy. Právě muslimští imigranti žijící v západní Evropě páchají teroristické útoky. AČR je nutné znovu začít připravovat na obranu země. To je její ústavní povinnost a dnes jí není schopna účinně plnit.