Politické usnesení SPD

22/5 2018

Vážení přátelé, toto je aktuální usnesení předsednictva hnutí SPD. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1. Hnutí SPD se jasně vymezuje proti aktivitám takzvaného sudetoněmeckého sdružení. Pro SPD je tato minulost jasná a uzavřená. Sudetští Němci se dopustili masové vlastizrady na Československu a podíleli se na přípravě konečného řešení takzvané české otázky. Toto konečné řešení předpokládalo deportace, poněmčování a masové vraždění Čechů. Dnes neexistují žádné Sudety ani žádné n...ároky.

2. Dne 25. května 2018 vstoupí v platnost diktát Evropské unie ve věci ochrany osobních dat, takzvané Nařízení GDPR. Toto nařízení bude znamenat výrazné náklady a administrativní zatížení pro organizace a podnikatele. Jde o šikanu slušných lidí podle zvrácené neomarxistické logiky. Stejná logika by mohla vést k nařízení povinnosti mít mříže na všech oknech z důvodu prevence před zloději vykrádajícími domy. Jde o princip zavádění neomarxistické totality. Na základě vytvořené záminky jsou ukládány povinnosti slušným lidem. Máme trestat pachatele, nikoli postihovat plošně občany. Hnutí SPD připomíná, že tato situace je výsledkem diktátu Evropské unie a jediným řešením je změna pravidel fungování Evropské unie a pokud taková změna nebude možná, tak referendum o vystoupení z Evropské unie. Současná Evropská unie je neomarxistický projekt ohrožující svobodu občanů.

3. Hnutí SPD odmítá požadavek na zvýšení výdajů na zbrojení až na 4 % HDP, tak jak ho vyslovily USA. Jde fakticky o požadavek na výši rozpočtu země, která se připravuje na válku. Hnutí SPD považuje za nutné reformovat armádu, ale jsme zároveň přesvědčeni, že armáda musí především změnit svoji koncepci. Musí sloužit k obraně země, nikoli k zahraničním expedicím. Odmítáme závody ve zbrojení a ukvapené nákupy drahé techniky na podporu expedičních operací.

4. Hnutí SPD podpořilo a bude nadále podporovat záměry v oblasti posílení sociálních jistot seniorů a důchodců. Naše hnutí chce prosadit jako součást důchodové reformy především zvýšení nízkých důchodů. Stabilita průběžného důchodového systému je také nutně svázaná s podporou mladých pracujících rodin s dětmi. Jejich děti budou svou prací produkovat hodnoty pro stabilitu důchodového systému za 25 let. Chceme navyšovat peníze, které dostávají slušní lidé.

5. Hnutí SPD vítá prodloužení mandátu pražského arcibiskupa Dominika Duky. Pan arcibiskup je váženou autoritou a plně sdílíme řadu jeho obav o osud svobody v naší zemi. Svět ohrožuje neomarxistická totalita založená na vytváření diktátu menšin.