Politické usnesení SPD

29/5 2018

Vážení přátelé, toto je aktuální usnesení Hnutí SPD. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1. Uvedení hry Naše násilí a vaše násilí, kde Ježíš znásilňuje muslimku, na divadelním festivalu v Brně je součástí neomarxistického přístupu k tradičním a přirozeným hodnotám. Šlo o cílenou provokaci. Umělecké kvality nahrazuje odporné podobenství, které je urážlivé a sprosté. Neomarxisté chtějí zničit naši kulturu, křesťanskou víru a národní hrdost. Hnutí SPD neprosazuje zákaz takových tra...pných uměleckých pornografií, ale požadujeme zastavení veřejných dotací pro takové produkce. Není třeba, aby lidé platili ze svých daní umělce, kteří uráží jejich víru a vlastenectví. Kdo chce produkovat podobný hnus, může to dělat za peníze těch, kteří platí vstupné.

2. Italský prezident se rozhodl ignorovat výsledek voleb a sestavením vlády pověřil globalistického úředníka. Není pochyb, že nejde o jeho rozhodnutí. Jde o nedemokratický puč podle not Evropské unie. Volby v Itálii vyhrály strany odhodlané hájit italské národní zájmy a vystupující proti diktátu Evropské unie. Jednou z nich je partnerská strana hnutí SPD, Liga. Italský prezident jedná jako typický představitel zájmů nadnárodního řízení Itálie. Evropská unie dnes otevřeně zasahuje do vnitřních věcí členských zemí. Pokus popřít výsledek voleb je marný a italský lid se nepochybně jasně postaví proti diktátu, který má zablokovat projev jeho demokratické vůle.

3. Výsledek maturitních zkoušek potvrdil pokračující pokles úrovně znalostí žáků českých středních škol. České školství zcela ovládly koncepce neziskových organizací. Pod falešnou a vymyšlenou záminkou boje se segregací a diskriminací se školy ničí inkluzí a realizací nesmyslných dogmat o nahrazení znalostí takzvanou kompetencí k učení a ideologicky správnými postoji. Koncepce Evropské unie, jejíž cílem je více než 50% podíl vysokoškoláků, je zhoubná a ničí mladou generaci. Přibývá mladých lidí, kteří chodí dlouho do školy, a nic neumí. Znalosti žáků v českém jazyce a matematice jsou alarmující. Je nutné revidovat společné vzdělávání, podpořit technické a přírodovědné vzdělávání, vrátit do škol řád a pevné standardy znalostí. Součástí nápravy českého školství musí být omezení ideologizace a vlivu neziskových organizací a posílení autority práce českého učitele, včetně jeho dobrého finančního ohodnocení. SPD tyto věci dlouhodobě programově podporuje.

4. Hnutí SPD podporuje změny zákona, aby měli majitelé restaurací zvýšenou možnost regulovat kouření podle svého uvážení v závislosti na prostorových možnostech. Hospoda je místo, kde základním zákonem musí být dohoda hostinského a hostů. Hnutí SPD také podporuje zmírnění nulové tolerance alkoholu u vodáků.