Radek Rozvoral: Děkuji všem delegátům za důvěru a za zvolení do předsednictva hnutí SPD!

15/7 2018

Moc si toho vážím, je to pro mě obrovská čest, ale také velký závazek, kterého se nebojím a budu dělat maximum pro to, aby bylo hnutí SPD ještě úspěšnější než doposud!

V sobotu 14.7.2018 se konala 5. celostátní konference hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), na které se dle stanov volily všechny orgány hnutí.

Předsedou hnutí byl zvolen Tomio Okamura, místopředsedou Radim Fiala a členy předsednictva Radek Rozvoral, Jaroslav Holík a Radovan Vích. Dále se volila rozhodčí komise, ve které zasednou Otto Ledvinka, Ivana Nevludová a Lubomír Španěl. Revizorem hnutí byl zvolen Josef Režný a tajemníkem Andrea Dupová.

Zde je můj projev, který jsem na konferenci pronesl:

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé a kolegové, vážení hosté!

V úvodu mého vystoupení mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji přivítal. Vy, co jste zde přítomní, zastupujete své základní organizace hnutí SPD na základě jejich mandátů. V této souvislosti mě velice potěšila informace, že zájem o účast na celostátní konferenci byl velmi vysoký a je nutno podotknout, že ve všech krajských regionálních klubech se o Vaší dnešní přítomnosti rozhodlo demokratickou volbou při regionálních konferencích, které byly k tomuto účelu ve všech krajích svolány. Vaším prostřednictvím se zajisté informace, které se zde dozvíte, dostanou ke všem našim členům, členům čekatelům i sympatizantům.  

Čas rychle letí a už to budou tři roky, kdy jsme se tu sešli poprvé a kdy jsem v rámci svého vystoupení apeloval na všechny, kteří tu seděli, abychom se semkli do jednoho šiku kolem našeho předsedy Tomia Okamury, Radima Fialy, Jaroslava Holíka a dalších zakládajících členů našeho hnutí a abychom jednotně vystupovali a pracovali na tom, aby naše názory a politická práce hájily v prvé řadě zájmy České republiky a českých občanů. Pamětníci si zajisté pamatují můj výrok: „Že jen tak může být naše hnutí v budoucnu úspěšné a že náš vlastenecký program pro přímou demokracii, vymahatelnou odpovědnost politiků a národní zájmy je koncipován tak, aby měl vždy poslední slovo občan a aby se zde nastolila opravdová demokracie, která tu v současné době chybí.“

Na konferenci rok po té jsem konstatoval, že se nám po roce tvrdé práce celkem dařilo. To potvrdily výsledky v krajských volbách, kdy 18 zástupců SPD obsadilo funkce krajských zastupitelů. Na konferenci jsem tehdy řekl: „Že výsledek krajských voleb s celkovým počtem 18 zastupitelů v deseti krajích nás musí motivovat ještě k intenzivnější práci při propagaci hnutí a musíme se od něj pořádně odrazit, abychom ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dosáhli ještě lepšího výsledku. A k tomu jsem dodal, že pokud chceme měnit politiku naší země, tak je pět nebo šest procent velice málo.“

Na následující konferenci, která proběhla vloni, čili uplynul další rok, jsem s radostí konstatoval, že jsme společně dokázali naším programem a naší prací oslovit celkem více jak 538 tisíc voličů a tím jsme získali 10,64 procent, což nám zajistilo 22 poslaneckých křesel v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Tím vším jsme se stali třetím nejsilnějším poslaneckým klubem. Patříme pouze mezi tři politické subjekty, které mají poslance ve všech krajích ČR, a v pěti krajích republiky jsme obsadili druhé místo. Na této konferenci jsem k tomu také mimo jiné řekl: „Máme silný poslanecký klub, který bude mít za úkol v jednom šiku táhnout za jeden provaz a nekompromisně prosazovat vlastenecký program hnutí, který v prvé řadě hájí zájmy České republiky a českých občanů ve svobodné a suverénní zemi, bez diktátu Evropské unie, se zákazem umisťování nelegálních imigrantů a propagace islámské ideologie. Velký důraz musíme také klást na spravedlnost, nezvyšování daní, podporu podnikatelů a živnostníků, přímou demokracii s odvolatelností politiků, prosazení zákona o referendu a prosazení vymahatelné odpovědnosti politiků, soudců a exekutivy. Naší prioritou též bude podpora důchodců, tělesně postižených osob a mladých, pracovitých, tradičních rodin s dětmi, jelikož rodina je základ státu a jen pokud budeme produkovat děti, ochráníme naší kulturu, zvyky, tradice a tím pádem národ jako takový.“

Těmito výroky jsem se trochu vrátil do krátké historie našeho hnutí. Čas však plyne rychle a opět jsme se v takovémto formátu zde sešli. Znovu s radostí konstatuji, že s dosaženými výsledky jsme spokojeni a náš program se nám daří v Poslanecké sněmovně postupně naplňovat. Je to zásluhou práce všech tady v sále přítomných, všech krajských regionálních klubů, všech členů, členů čekatelů a sympatizantů hnutí, v čele s jeho předsednictvem a celým poslaneckým klubem, který již do Sněmovny předložil několik důležitých návrhů zákonů dle našeho programu, které se nám podařilo protlačit do druhého čtení.

Na tom, jakého postavení naše hnutí dosáhlo v rámci časově krátkého působení v té nejvyšší politice a na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má obrovskou zásluhu náš předseda Tomio Okamura. Tomu bych chtěl zde, za nás všechny velice poděkovat, neboť naše strana je tvořena tváří Tomia Okamury. Musí to být pro něho velmi náročné, protože je neustále pod drobnohledem, a to nejen našich sympatizantů, ale hlavně našich konkurentů, odpůrců a novinářů hlavního proudu, kteří stále jen čekají na jakýkoli náš přešlap nebo pochybení, aby to proti našemu hnutí použili. Tomio je ale silná osobnost, která se může spolehnout na jeho dobře fungující tým, a tím v očích běžných občanů získává respekt a důvěru.

Vážený pane předsedo, Milý Tomio, děkujeme.  

Jsem velice rád, že předsednictvo hnutí pracuje pod taktovkou našeho předsedy jako dobře namazaný stroj. Každý má své úkoly a zastává určené role. Jsem přesvědčen, že nějaké rezervy v práci předsednictva jsou, ale celkově je třeba konstatovat, že jsme pod vedením našeho předsednictva dosáhli po třech letech své existence neuvěřitelných politických úspěchů. Pro mě osobně je členství v předsednictvu hnutí SPD obrovskou ctí, ale zároveň také velkým závazkem, a pokud se mi dnes podaří svůj mandát v předsednictvu obhájit, bude to pro mě velká čest a závazek, kterého se nebojím a budu pro úspěchy hnutí pracovat minimálně jako doposud.   

Vážené dámy a pánové, jsou před námi komunální a senátní volby, které se konají na podzim tohoto roku a vzhledem k našemu volebnímu výsledku ve sněmovních volbách budeme muset udělat maximum proto, abychom postavili co nejsilnější kandidátní listiny, i senátní kandidáty a to v co nejvíce volebních obvodech. To je nyní jeden z prioritních úkolů. Našlápnuto z parlamentních voleb máme dobře, tak tohoto dobrého výsledku musíme využít, aby většina z Vás zasedla příští rok v obecních a městských zastupitelstvech a mohla dělat reálnou politiku pro své občany na komunální úrovni.

Na závěr mi ještě dovolte, abych Vám všem zde přítomným popřál pevné zdraví a abyste se radovali z každé minuty svého života, byli silní a hýřili optimismem. Přeji nám všem, ať pro nás blížící se volby dopadnou co nejlépe a máme v  zastupitelstvech měst a obcí co nejvíce svých lidí.

Vyzývám všechny zde přítomné – zaberme – už jenom necelé tři měsíce, abychom si pak ještě s větší radostí užili úspěch. Já za svou osobu Vám mohu slíbit, že tuto výzvu budu naplňovat s co největší odpovědností a své úkoly budu plnit beze zbytku. Vám, co se chystáte na dovolenou se svými blízkými, přeji načerpání sil, které budeme všichni moc potřebovat.

Ať žije svoboda, ať žije přímá demokracie, ať žije vlastenectví!