Radek Rozvoral: Globální pakt o migraci OSN musíme zásadním způsobem odmítnout!

19/7 2018

190 států zastoupených v OSN se předběžně dohodlo na podobě globálního paktu o migraci. Hnutí SPD je zásadním způsobem proti přijetí tohoto paktu. Zatím ho odmítly Spojené státy a Maďarsko mluví o odstoupení. 

Generální tajemník OSN António Guterres spolu s předsedou Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem a řadou dalších představitelů koncem minulého týdne v New Yorku na zasedání OSN schválili návrh první globální dohody, která řeší migrační problematiku.

Organizace spojených národů se odkazuje, že v současném světě je čtvrt miliardy migrantů (3,4% světové populace). Migrační krize v Evropě vypukla v roce 2015 a neustále trvá. Evropské státy se s tímto problémem neumí vypořádat a v rámci Evropské unie se nepodařilo najít a zavést účinný nástroj, který by nelegální migraci značně omezil a ve svém dlouhodobějším horizontu zcela zastavil. Nyní si všechny země uvědomují, jaký je to problém a hledají a navrhují globální řešení. Jedním z nich, je právě zmiňovaný globální pakt o migraci, který byl představen OSN. Jeho cílem má být podpora řízené legální migrace, tak aby byla bezpečná. Má prioritně řešit, proč lidé migrují, jak je chránit, jak je v nových zemích integrovat, jak umožnit jejich návrat domů a další otázky. Oficiálně bude tento globální pakt schvalován na ministerské schůzce letos v prosinci v marockém Marrakéši. Už v loňském roce odmítly jednání o globálním paktu o migraci Spojené státy, protože podle nich je pakt neslučitelný s migrační politikou Washingtonu. Další zemí, která mluví o odstoupení je Maďarsko. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó sdělil, že maďarská vláda nesouhlasí s klíčovými body paktu, který podle ministra lehkomyslně migraci propaguje.

Rozhodující bude přístup ministra zahraničí na prosincovém jednání. Naše hnutí udělá vše, aby Česká republika od tohoto globálního paktu odstoupila. Pod nátlakem protiimigrační politiky, kterou si přeje většina našich občanů, z ministerstva zahraničí zní, že česká vláda nemůže a nebude dávat souhlas s nelegální migrací. Jaký je ale současný názor institucí, subjektů a neziskových organizací, spadajících nebo spolupracujících s ministerstvem zahraničí? Uveďme dva z mnoho příkladů: 

1. Stálá mise České republiky při OSN v New Yorku se spolu s ostatními 192 členskými státy podílí na činnosti a řízení Organizace spojených národů v sídle této organizace v New Yorku. Při své činnosti se řídí prioritami české zahraniční politiky a instrukcemi Ministerstva zahraničních věcí ČR a dalších orgánů státní správy. Svou činnost koordinuje se Stálou misí ČR při OSN v Ženevě a ve Vídni a s dalšími zastupitelskými úřady ČR v zemích, kde má OSN své úřadovny. Stálá mise při OSN má prosazovat zájmy ČR, doposud to ale byly zájmy EU.

2. Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) prostřednictvím svého experta Tomáše Jungwirtha uvádí: "Globální kompakt pro migraci i bez účasti USA znamená první úspěšnou snahu o zakotvení rámce pro řízení migrace na světové úrovni. Očekávám, že i ČR k dokumentu bez výhrad přistoupí, jediným potížistou v regionu bylo zatím Maďarsko. Ostatně, je v našem zájmu, aby se prohlubovala mezinárodní spolupráce například v oblasti pobytu a návratu."

Hnutí SPD ubezpečuje naše občany, že si pohlídá kroky české vlády, konkrétně Ministerstva zahraničních věcí České republiky, že tento dokument odmítne přijmout. Budeme zásadním způsobem tlačit na to, aby Česká republika globální pakt o migraci odmítla!