Politické usnesení SPD

07/8 2018

Vážení přátelé, toto je aktuální usnesení hnutí SPD. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1. Hnutí SPD odmítá plány Ministerstva životního prostředí na prosazení ještě přísnějších pravidel pro soukromé majitele studní. Studna je výhradním vlastnictvím majitele. Ten, pokud se stará, aby jeho zdroj vláhy nevyschl, se může se spoluobčany o vodu podělit na základě dobrovolnosti, ne z přinucení. Stávající legislativa je zcela dostatečná a dává státu dost kompetencí pro řešení případné krize. Hnutí SPD prosazuje zcela jinou cestu na řešení problému se zajištění dostatku vody. Především je nutná změna koncepce českého zemědělství. Musí skončit zemědělství pro biopaliva a bioplynové elektrárny. Místo řepky a kukuřice se na pole musí vrátit víceleté pícniny zvyšující schopnost půdy zadržet vodu, typu jetele a vojtěšky. Tyto pícniny mají schopnost přijímat dusík z atmosféry a ukládat jej do kořenů, které dosahují hloubky 50 - 100 cm. Tím nejen udržíme vlhkost zeminy, ale také přirozenou cestou nasytíme půdu dusíkem.  Ze stejného důvodu, tedy pro zadržení vody v krajině,  je nutné v půdě zvýšit její organickou složku znovuobnovením živočišné výroby spojené s organickým hnojením. Uvedená opatření jsou jednoduchá a každý hospodář je zná. Jejich zavedení brání regulace a zemědělská politika Evropské unie. Druhým zásadním opatřením je zvýšit ochranu zemědělské půdy před zástavbou. Každý hektar betonu je krok k suchu v České republice. Třetím krokem musí být deprivatizace vody z rukou zahraničních investorů  zpět do rukou našich měst a obcí a ukončení nevýhodných dlouhodobých pronájmů. Je to nezbytné k zabránění dalšího nárůstu cen vody v zájmu zisku těchto společností. Hnutí SPD prosazuje výše uvedené kroky a nebude organizovat hon na majitele malých studní.

 

2. Zveřejnění osobností kandidujících do Senátu za SPD a uvedení počtu senátních a komunálních kandidátek vyvolává další vlnu útoků na hnutí SPD. Někteří oligarchové vlastnící média otevřeně hlásají cenzuru hnutí SPD. Média se cíleně snaží skandalizovat naše hnutí a kandidáty. Dochází také k útokům na propagační plochy hnutí. Naše hnutí se nedá zastrašit. Nevadí nám nepřátelské kroky oligarchů. Hnutí SPD nedělá politiku v jejich zájmu. Naše politika  brání svobodu lidí, jejich důstojný život, demokracii a suverenitu této země. Jsme v důsledné opozici k diktátu EU zaměřenému na likvidaci našeho státu a národa. Podpora  SPD roste ke zděšení neomarxistických ideologů podporujících imigraci a multikulturalismus a také nadnárodních korporací ždímajících zisk z České republiky.

 

3. Bolestná ztráta životů našich vojáků potvrzuje správnost snah hnutí SPD o revizi zastoupení naší armády v zahraničních misích a přehodnocení koncepce armády. Válka v Afghanistánu trvá již 17 let a nemá konce. Nemá již charakter cílené protiteroristické operace a jde spíše o kontrolu zájmového území. Tento koncept tradičně naráží na narůstající odpor Afghánců. Sebevražedné útoky Afghánců ukazuji, že vstup vojsk NATO do Afghánistánu považují za stejně nepřátelský, jako byl vstup vojsk Varšavské smlouvy na naše území v roce 1968. Naše hnutí ctí právo každého národa žít ve své zemi podle svých představ a na svoje útraty. Každý stát je majetkem a dědictvím svého národa. Stejný přístup je nutné uplatnit i k Afghanistánu. Bohužel je tento princip v hlubokém rozporu se zájmy neomarxistů budujících světový řád a také se zájmy nadnárodních finančních  korporací tvořící globální zisky. Hnutí SPD považuje za hlavní nebezpečí pro Českou republiku islamizaci zemí západní Evropy následkem imigrační politiky EU. Naše armáda musí přestat být jen expedičním sborem, neboť v současné vládě máme ministerstvo obrany, ne ministerstvo zahraničních misí, ale musí se začít připravovat k obraně země. Bude to třeba.