Radim Fiala: Včera se hvízdalo na Lucii Bílou a média spekulují, že je to proto, že vystupovala s Alexandrovci.

22/8 2018
V dnešním Rusku jsem byl a mohu odpovědně říct, že komunisté jsou tam největší částí opozice. Současné Rusko nemá ideologicky s marxismem a především s neomarxismem nic společného. Na rozdíl od EU, která neomarxistickým projektem je. Rusko je dnes konzervativní autoritativní demokracií se zásadním ideologickým vlivem pravoslavné církve a kultem carských imperátorů (dynasticky a nábožensky se Rusko považuje za dědice Východořímské říše). Z této pozice odmítá podřízení nadnárodnímu řízení. V tom je právě podstata cíleně vyvolávané nenávisti k dnešnímu Rusku. Pokud globalisté vyvolají konflikt s Ruskem, je v zájmu České republiky zůstat stranou. Pomateným hvízdalům je samozřejmě možné umožnit účast dobrovolně a v první linii.