Radim Fiala: V odkazu můžete zhlédnout můj projev na včerejší schůzi Poslanecké sněmovny k tématu uctění památky obětí padesátiletého výročí invaze a okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968.

23/8 2018
Celý přepis projevu je k dispozici zde - Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás ještě seznámil se stanoviskem klubu SPD. Dovolte mi, abych se jasně vyjádřil k projednávanému bodu. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie je hnutím, které programově brání svobodu, demokracii, národní zájem a suverenitu ČR. Z těchto programových principů jasně vyplývá náš postoj k událostem v srpnu 1968. Tyto události hodnotíme jako jednoznačné a hrubé porušení zbytků suverenity a nezávislosti tehdejší Československé socialistické republiky. Šlo o ozbrojenou invazi naprosto v rozporu s mezinárodním právem. Tímto také trochu předbíhám a přímo se hlásíme k tomu usnesení, které jste tady přečetl. V souvislosti s tímto aktem ozbrojené agrese vůči tehdejší republice je třeba vyjádřit nejhlubší úctu a pietu nevinným obětem tohoto agresivního vpádu. V otázce politické odpovědnosti jednoznačnou politickou odpovědnost za tuto agresi má tehdejší vedení Komunistické strany Sovětského svazu a samozřejmě politika Komunistické strany Československa, která si uzurpovala v roce 1948 politickou moc v tehdejším Československu a postupně odevzdala suverenitu Československa do rukou totalitního sovětského impéria. Invaze vojsk Varšavské smlouvy byla logickou součástí budování tohoto komunistického impéria sovětského typu. Následné umístění vojsk sovětské armády na území Československé socialistické republiky bylo vyjádřením naprosté ztráty suverenity, nezávislosti a nelze najít jiné slovo pro hodnocení tohoto stavu než slovo okupace. Je zcela bezpředmětné, že byla formálně schválena tehdejšími politickými představiteli Československé socialistické republiky a Komunistické strany Československa. Na rozdíl od okupace nacistickým Německem okupace sovětskou armádou pomáhala potlačovat politická práva Československých občanů, avšak neusilovala přímo o faktickou likvidaci našeho národa. To bylo vyjádření k roku 1968 a teď mi dovolte, abych učinil ještě krátkou paralelu a takové malé memento. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie vidí zásadní aktuální memento roku 1968 v tom, že stejně tak jako tehdy i dnes pomalu Česká republika odevzdává stále významnější část své státní suverenity, tentokrát v rámci projektu evropské integrace. Současná podoba Evropské unie nese jasné prvky neomarxistické totality, jako je pozitivní diskriminace menšin, diktát menšin, multikulturalismus, dotační ekonomika a ničení tradičních rodinných hodnot. Ten, kdo mluví v souvislosti s dnešní EU o západním ukotvení ČR a obhajuje současnou podobu této evropské integrace, buď žije ve fatálním politickém omylu, anebo vědomě pomáhá nástupu této postupující nebezpečné totality. Současná podoba evropské integrace usiluje o úplnou likvidaci suverenity ČR a politika multikulturalismu a řízené imigrace EU přímo usiluje o likvidaci evropských národů. Dnes je nutné bránit každou píď zbytku naší suverenity proti zásadnímu nebezpečí neomarxistické totality, které nám hrozí od bruselských elit. Naše hnutí SPD odmítá zneužívání připomínky tragédie roku 1968 k vyvolávání iracionální nenávisti k dnešnímu Rusku. Stejně tak ale odmítáme přepisování historie některými představiteli dnešní komunistické strany, kteří se snaží nahrazovat hodnocení událostí roku 1968 slova agrese nebo okupace. Na závěr mi dovolte dvě věci. Za prvé, abych ještě jednou vyjádřil úctu k nevinným obětem agrese vojsk Varšavské smlouvy. To je věc, na které bychom se mohli shodnout napříč politickým spektrem, představitele komunistů nevyjímaje. Za druhé bych chtěl říct, že se bohužel velmi málo udělalo po roce 1989 ve věci potrestání osob, které se zpronevěřily své přísaze nebo ústavnímu slibu a pomáhaly této agresi a pošlapání suverenity České republiky. Takové lidi je nutné trestat, neboť jde o nejzávažnější trestný čin proti našemu státu a národu. Děkuji vám za pozornost.