Radek Rozvoral: Nepodpoříme deficit státního rozpočtu na příští rok!

31/8 2018

Naše hnutí SPD nepodpoří ve Sněmovně státní rozpočet na rok 2019, bude-li navrhován s plánovaným schodkem.

Stát by se měl chovat jako řádný hospodář a v době, kdy se státu ekonomicky daří, by mělo být jeho strategickým cílem hospodaření s vyrovnaným rozpočtem. Přebytky by měly být použity na umořování státního dluhu.  

Vláda se měla původně na svém pravidelném jednání poslední středu v září zabývat státním rozpočtem, který musí být odeslán do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke schválení do konce měsíce září. Původně navrhovaný schodek 50 miliard byl nové upraven na 40 miliard a změněn byl i termín vládního projednání na den 19 září. Svou účast na tomto jednání potvrdil prezident Miloš Zeman, který není zastáncem schodkového rozpočtu.

Státní rozpočet je ve finální verzi předkládán vládou a schvalován Poslaneckou sněmovnou. Má formu rozpočtového zákona, který určuje plán finančního hospodaření státu na příští rok z pohledu ekonomické, sociální a politické funkce státu. Obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Příjmy státního rozpočtu tvoří především daně, dále cla, poplatky a další příjmy. Výdaje státního rozpočtu pokrývají činnosti státu, které jsou buď dané zákonem, případně ústavou (tzv. mandatorní výdaje), nebo jimiž vláda realizuje svoji politiku. Příjmy a výdaje státního rozpočtu jsou centralizovány do peněžního fondu, který soustřeďuje státní finance. Je základním článkem veřejných financí a dohlíží na přerozdělování HDP přes rozpočtovou soustavu.

Ohlédněme se do nedávné minulosti na rozpočty za minulé roky (namátkou si představíme rozpočty od roku 2007 a následně každé další dva roky). V roce 2007 byl schodek 66, 4 mld. Kč, v roce 2009 to byl rekordní schodek 192,3 mld. Kč, v roce 2011 byl schodek 142,8 mld. Kč, v roce 2013 byl schodek 81,3 mld. Kč, v roce 2015 byl schodek 62,8 mld. Kč, a v roce 2017 byl schodek 6,2 mld. Kč. Pro rok 2018 se počítá se schodkem 50 miliard korun.

První návrh pro rozpočet 2019 představila vláda v červnu a počítal s padesátimiliardovým deficitem. Plán počítal s celkovými příjmy rozpočtu na příští rok 1,432 bilionu korun, o 117,1 miliardy více než v letošním rozpočtu. Výdaje měly být 1,482 bilionu. Nový návrh představila tuto neděli ministryně financí Alena Schillerová, která tuto informaci řekla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Navrhovaný státní rozpočet byl snížen o 10 miliard (už vládou schválený schodek činil 50 mld. Kč). Snížení deficitu je podle Schillerové dáno očekávaným růstem mezd, a tím i odvodů do rozpočtu. Největší nárůst výdajů, více jak 40 mld. Kč, má jít na subjekty ministerstva práce a sociálních věcí, následuje ministerstvo školství s růstem skoro 30 miliardy Kč. Naopak největší pokles v absolutní částce je u ministerstva zdravotnictví.

Naše hnutí takto předložený návrh státního rozpočtu ve Sněmovně nepodpoří. Důvodem schodku je pokračující navyšování výdajů na státní správu, další vysávání státního rozpočtu politickými neziskovkami, pokračování v neadresném sociálním systému, který podporuje nepřizpůsobivé a umožňuje obchod s bídou. V době ekonomického růstu by měl být státní rozpočet  vyrovnaný, a ještě lépe když se počítá s přebytkem. SPD má v programu ústavní dluhovou brzdu s legislativou podle vzoru Švýcarska. V této ústavě je uvedeno, že výdaje státního rozpočtu musí dlouhodobě odpovídat příjmům. Předložený návrh státního rozpočtu s plánovaným schodkem je velmi nezodpovědný. Stát se musí chovat jako řádný hospodář, neboť se jedná o peníze nás všech.