Radim Fiala: V těchto dnech si připomínáme 80 let od mobilizace na obranu republiky v září 1938.

25/9 2018
Chci připomenout, že to nebyla první mobilizace Československé armády. V říjnu 1921 prezident Masaryk nechal mobilizovat Československou armádu a bez ohledu na mínění Francie nebo Anglie sdělil, že v případě nástupu Karla Habsburského na maďarský trůn napadne Československo Maďarsko. Restaurace Habsburků se nekonala a v průběhu naší mobilizace bylo vyneseno několik rozsudků smrti nad lidmi, kteří chtěli sběhnout. Prezident Masaryk dal každému najevo, že s hájením zájmů Československa to myslí smrtelně vážně. V roce 1938 už jsme jenom poslouchali a kapitulovali. Přesto do kapitulace a vyklizení Sudet, padlo v boji se sudetskými nacisty téměř sto našich vojáků. Patří jim úcta.