Radek Rozvoral: Poděkování předsedy Národního shromáždění Maďarské republiky!

16/10 2018

Dne 2. října 2018 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky usnesení č. 348, ve kterém považuje hlasování Evropského parlamentu proti Maďarsku ve smyslu aktivace článku 7 Lisabonské smlouvy za chybné a nešťastné.

Celé znění V. bodu usnesení č. 348 zní: „Poslanecká sněmovna považuje za chybné a nešťastné hlasování Evropského parlamentu proti suverénnímu státu Maďarsko, ve smyslu aktivace článku 7 Lisabonské smlouvy. Tento postup jen dále prohloubí příkopy a nedůvěru mezi starými a novými členskými státy Evropské unie.“

Za toto podporné usnesení, pro které hlasovali všichni přítomní poslanci hnutí SPD, přišlo od předsedy Národního shromáždění Maďarské republiky László Kövéra poděkování, jenž bylo adresováno předsedovi Poslanecké sněmovny PČR Radku Vondráčkovi s prosbou o předání všem poslancům, kteří toto usnesení podpořili.