Radek Rozvoral: Podporujeme přístup prezidenta Trumpa k řešení problému nelegální migrace!

25/10 2018

Americký prezident Donald Trump zastává neměnné stanovisko ohledně vstupu nelegálních imigrantů ze Střední Ameriky do Spojených států, a  v případě potřeby vydá rozkaz pro armádu k ochraně státních hranic.

Problém nelegální migrace je celosvětový problém. Migrace lidí, kteří se nelegálně a převážně ve skupinách snaží dostat do zemí, které jim poskytnou lepší podmínky pro život, se v posledním desetiletí silně navýšila.

Například Organizace spojených národů uvádí, že v současném světě je čtvrt miliardy imigrantů (3,4% světové populace), a že nelegální příliv imigrantů do Evropy eskaloval v roce 2015 a neustále trvá. Evropské státy se s tímto problémem neumí vypořádat a v rámci Evropské unie se nepodařilo najít a zavést účinný nástroj, který by nelegální migraci značně omezil a ve svém dlouhodobějším horizontu zcela zastavil. Nyní si všechny země uvědomují, jaký je to problém a hledají a navrhují řešení. Jedním z nich, je například Globální pakt o migraci, který představil generální tajemník OSN António Guterres spolu s předsedou Valného shromáždění OSN Miroslavem Lajčákem a řadou dalších představitelů v polovině roku 2017 v New Yorku na zasedání OSN. Tento dokument je ale rozporuplný a spíše se snaží nelegální migraci transformovat na legální, s čímž logicky někteří nesouhlasí. A právě Spojené státy byly prvními, kdo tento návrh jako první odmítly, a postupně se k nim přidávají i další země.

Aktuální situace je pro USA velmi napjatá a míří sem karavana imigrantů ze Střední Ameriky. Poslední odhady hovoří o skupině 5.000 tisíc nelegálních imigrantů, kteří se houfně vydali přes Mexiko k hranicím USA. Prvotní impuls zorganizoval bývalý honduraský poslanec Bartol Fuentes. Tomu se prostřednictvím sociálních sítí a za podpory různých neziskovek podařilo uvést do pohybu směrem do USA dne 13. října tohoto roku přes 1.300 lidí (muže, ženy i děti) s vidinou, že v USA dostanou sociální dávky a tím budou mít zajištěn „lepší život“. Sociální sítě fungují dobře a k dnešnímu dni už jich je okolo 5 tisíc a hlavní proud této karavany už překonal hranice Mexika a míří k hranicím USA. Nejvíce nelegálních imigrantů pochází z Hondurasu (v USA jich je nelegálně okolo 1 milionu) a dále to jsou imigranti z Guatemaly, Salvadoru a Belize. Prezident USA Donald Trump, který zastává politiku nulové nelegální migrace, už přijal opatření, aby se zamezil vstupu těchto nelegálních imigrantů do země. Trump kvůli karavaně imigrantů ze Střední Ameriky povolal armádu k ostraze hranic s Mexikem. Své rozhodnutí, na které má jako prezident plné právo, zdůvodňuje tvrzením, že tito imigranti jsou hrozbou pro národní bezpečnost. Na poli mezinárodní pomoci a spolupráci oznámil, že bude snižovat pomoc (převážně finanční) pro Honduras, Guatemalu a Salvador.

Dále budeme sledovat, jak se bude tato situace vyvíjet. Hnutí SPD podporuje přístup prezidenta Donalda Trumpa k řešení tohoto problému. Naše hnutí též prosazuje, aby Česká republika odstoupila od Globálního paktu o migraci, tak jak to udělaly Spojené státy a Maďarsko!