Radim Fiala: Podívejte se dnešní projev Radim Fiala - SPD v rámci 20. schůze PS PČR k tématu karenční doby.

31/10 2018
Celý přepis projevu je k dispozici zde - Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych vystoupil velmi krátce se stanoviskem SPD k této problematice. Jako první větu musím říct, že SPD souhlasí s návrhem sociálních demokratů na to, aby nebyla karenční doba, aby se zaměstnancům první tři dny proplácely. Nicméně nesouhlasíme s tím v této podobě, v jaké to bylo předloženo. Tato vláda, abych to zobecnil, vlastně předložila tento návrh a říká, že to má někdo zaplatit, že to má zaplatit určitá skupina, to znamená zaměstnavatel. A my si myslíme, že zaměstnavatelé a firmy v současné době už mají spoustu problémů s tím, aby vůbec přežili, spoustu byrokracie, velké daňové zatížení, zaměstnanci platí sociální, zdravotní odvody samozřejmě ze své mzdy nebo ze svého platu, ale zaměstnavatelé za ně také platí sociální, zdravotní. Takže my jsme pro to, aby ty první tři dny platil stát. My jsme podali pozměňovací návrh, kdy chceme, aby první tři dny byly zaměstnancům placeny a hrazeny v nemocnosti, ale chceme, aby to platil stát. A tato vláda tento zákon navrhla. Tato vláda spravuje státní rozpočet. A já jsem přesvědčen, že tyto finanční prostředky ve státním rozpočtu je schopna najít, a ne aby to prostě platila nějaká společenská vrstva naší společnosti, protože pak zase přijde vláda s nějakým jiným, úplně jiným návrhem a řekne, ať to zaplatí třeba důchodci. My to chceme, ale ať to zaplatí důchodci nebo prostě někdo jiný. Takže já si myslím, že to je špatný přístup. Znovu opakuji, my v SPD chceme, aby první tři dny byly hrazeny, ale aby na to vláda našla finanční prostředky. Děkuji za pozornost.