Politické usnesení SPD

06/11 2018
Vážení přátelé, toto je aktuální usnesení hnutí SPD. Prosím sdílejte a posílejte dál!
 
1. Poslancům za SPD se podařilo 19. září 2018 zařadit na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bod o odmítnutí Globálního paktu OSN o migraci. Seznámili jsme ostatní poslance s obsahem tohoto zcela nepřijatelného dokumentu a hlasovalo se o návrhu našeho usnesení, ale jedině poslanci SPD hlasovali PRO, takže usnesení neprošlo. Text usnesení byl následující: „Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje další setrvání České republiky v Globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy České republiky a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odchod České republiky z tohoto globálního paktu po vzoru Maďarska a USA. Žádáme vládu České republiky, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s unesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.“ Hnutí ANO nepodpořilo v hlasování náš návrh, aby Česká republika od Globálního paktu OSN o migraci odstoupila. Nyní Andrej Babiš mluví o jednání ve vládní koalici o odmítnutí Globálního paktu OSN o migraci, který se bude projednávat na Valném shromáždění OSN v závěru tohoto roku. Je to díky aktivitě SPD, že se společným usnesením podařilo následně zaúkolovat vládu, aby do 15. listopadu 2018 předložila Poslanecké sněmovně svůj návrh stanoviska. Ostatní politické strany kromě SPD odmítly vystoupení České republiky z Globálního paktu OSN. Proti přijetí paktu je Rakousko, Maďarsko, USA, Japonsko a nově i Polsko a Chorvatsko – a tak premiér klame lidi, že je také proti, přestože byl ještě před měsícem pro nebo nevěděl, o co jde. Je to směšná a nebezpečná komedie. Česká republika nemá vlastní zahraniční politiku a premiér neví, co má říkat kancléřce Merkelové a jak se má vymluvit voličům. Na příštím jednání Poslanecké sněmovny navrhneme tento bod opět zařadit, abychom se znovu pokusili usnesením Sněmovny vyzvat vládu, aby od Globálního paktu OSN o migraci odstoupila.
 
2. SPD iniciovalo svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k platům ústavních činitelů. Je to jedna z posledních možností, jak zabránit ostudnému nárůstu platů poslanců, senátorů a ministrů o 20 procent. Hnutí SPD navrhuje jako jediná politická síla v Poslanecké sněmovně úplné zmrazení těchto platů až do roku 2021. Hnutí SPD zastává v této souvislosti názor, že o platech by si ústavní činitelé neměli rozhodovat sami, ale jejich plat by se měl odvíjet od růstu platů v podnikatelské sféře s ohledem na vývoj ekonomiky. Poslanci za ANO, ČSSD, ODS, STAN, TOP09, KSČM a KDU-ČSL však zvolili zdržovací taktiku, aby se předmětný zákon nestihl do konce roku projednat v zákonných lhůtách v obou komorách Parlamentu České republiky, a tím aby automaticky vzrostly jejich platy od Nového roku o 20 procent. Jejich chování v této věci je výsměchem všem našim poctivě pracujícím občanům a důchodcům s ohledem na jejich příjmy a to je pro SPD nepřijatelné!
 
3. Vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM navrhla prostřednictvím ministra zemědělství Tomana úplný zákaz vystupování a drezury zvířat v cirkusech. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zpřísnění zákona, který by postihoval týrání zvířat – a zákon, jehož jsme spolupředkladateli, již leží ve Sněmovně. Hnutí SPD je také pro přísné vymezení podmínek pro ustájení a transport zvířat v cirkusu. Nesouhlasíme však se striktním zákazem. Zvířata k cirkusu vždy patřila a byla součástí naší historie po několik generací. Provozovatelé a majitelé cirkusů jsou dnes zaměstnavatelé ve smyslu Živnostenského zákona jako jakýkoliv jiný živnostník. Platí řádně zákonné odvody a daně za své zaměstnance a musí se ve stávajícím tvrdém konkurenčním prostředí umět prosadit a uživit. Jejich majetek, akrobatická umění a způsoby drezury se přenášejí z generace na generaci a jsou součástí jejich širokých rodinných tradic a vazeb. Tento návrh ministerstva zemědělství je nesystémový a je svým způsobem jednoznačně diskriminační pouze ve vztahu k cirkusům a cirkusovým zvířatům a neřeší například oblasti chovů a ukázek výcviku v ZOO, sokolnictví, dostihových koní atd.
 
4. Vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM se ve svém Programovém prohlášení zavázala prosadit rychlejší realizaci výstavby dostupného bydlení pro seniory a také pro mladé rodiny, a to zejména formou nájemního bydlení v malometrážních bytech komunitního typu, to vše ve spolupráci s kraji, městy a obcemi. Skutečnost je však jiná. Od 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., který především rozsáhle novelizuje stavební zákon (č. 183/2006 Sb.), dále ale mění taktéž některá ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o ochraně přírody a krajiny či soudní řád správní a dalších více než 40 jiných zákonů. Novela si kladla za cíl urychlit a zjednodušit povolovací procesy v oblasti územního plánování a stavebního řádu a tím přispět také k urychlení výstavby v České republice. Deset měsíců po novele stavebního zákona však lidé stále nemohou stavět, úřady prostě množství podaných žádostí nestíhají. Lidé si totiž nově musí obstarávat i závazné stanovisko odboru územního plánování obce s rozšířenou působností. Ve vyřizování stavebního povolení je Česko aktuálně na ostudném 127. místě ze 185 porovnávaných zemí. Délka stavebního povolování je tak největší brzdou české ekonomiky a přesto se naše politická reprezentace nedokáže dohodnout na legislativních změnách, které by tento vleklý problém odstranily. Pokud bychom vzali v úvahu pouze délku doby potřebné pro získání stavebního povolení, je Česká republika s 247 dny dokonce až na 165. místě. Ve skutečnosti ale proces získání potřebných povolení trvá mnohem déle. V Česku u běžného bytového domu je to asi deset let. Úřady totiž k řadě problémů vyžadují stanoviska dotčených orgánů, kterých může být až čtyřicet a ty žádné lhůty stanoveny nemají. SPD v této souvislosti považuje tento stav za zcela nepřijatelný. V naší zemi chybí desetitisíce nových bytů zejména pro mladé a seniory. Aktuální cena nového bytu se vyšplhala třeba v Praze i přes sto tisíc korun za metr nové obytné plochy a tím pádem také neúměrně stoupají ceny za nájemné bydlení. Bydlení se prostě stalo nedostupným běžným občanům. Hnutí SPD programově navrhuje znovuobnovení novomanželských půjček pro pracující rodiny a podpory družstevního bydlení.
5. Hnutí SPD je jedinou parlamentní stranou důsledně odmítající současnou podobu Evropské unie. ANO, ČSSD, STAN, KDU-ČSL, KSČM, Piráti, TOP09 a ODS jsou strany, které programově podporují Evropskou unii nebo nemají odvahu zaujmout a prosazovat jasné stanovisko. Proto KSČM podporuje vládu bez podmínky prosazení práva na referendum o vystoupení z Evropské unie. To je zásadní příklad. Hnutí SPD zde necouvlo a trvalo na prosazení tohoto práva. Představa, že jsou v těchto stranách jakási křídla proti Evropské unii, je politicky naivní. Není žádná ODS Václava Klause ani ČSSD Jaroslava Foldyny. Výroky těchto politiků jsou jen konejšením voličů, kteří odmítají postupnou ztrátu svobody a suverenity, kterou podporují jejich politické strany. Současná proevropská platforma je tedy mobilizací politických sil podporujících Evropskou unii. Jejich politika je smířená se ztrátou státní suverenity, svobody a národní identity. Hnutí SPD stojí proti této politické koalici Bruselských kolaborantů. Náš program říká jasně, že odmítáme diktát Evropské unie, prosazujeme konec Evropské unie a nová pravidla spolupráce evropských národních států.