Politické usnesení SPD

20/11 2018

Vážení přátelé, toto je aktuální usnesení hnutí SPD. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1. Hnutí SPD nepodpořilo vládu s ČSSD ani při jejím vzniku a nebude ji podporovat ani nyní. Jsme proti vládě, kde je zastoupena ČSSD. Hnutí SPD nepodpoří žádnou vládu, kde by byly zastoupeny strany takzvaného Demokratického bloku. Vznik takové vlády nehrozí. Je zcela reálný vznik vlády na základě nominace odborníků hnutím ANO a její podporou od hnutí SPD na základě podpory dojednaných programových bodů. V tomto případě bude hnutí SPD respektovat premiéra pověřeného přímo zvoleným prezidentem republiky. Vyzýváme hnutí ANO k tomuto postupu. Je špatné, že tuto možnost hnutí ANO zatím odmítá. Účast ČSSD ve vládě a její politické vedení Ministerstva vnitra nezaručuje objektivní a rychlé vyšetření korupčních kauz. Policie pod vedením ČSSD nevyšetřila kauzu OKD a rychle a objektivně nevyšetří ani kauzu tzv. Čapího hnízda. Jednání mezi předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem a předsedou hnutí SPD Tomio Okamurou v minulém týdnu jsou nadějí, že hnutí ANO svoji pozici k účasti ČSSD ve vládě může změnit.

2. Letošní připomínku boje studentů za svobodu 17. listopadu hrubým způsobem zneužili političtí fanatici a jimi podporovaní provokatéři. Lidé, kterým chybí elementární slušnost a úcta k položené pietní kytici, jsou skutečným nebezpečím pro demokracii v České republice. Demokracie nemůže existovat bez slušnosti a tito lidé nejsou demokraté. Vyzývají k nerespektování voleb a popírají základní úctu k politické realitě vzniklé na základě demokratických voleb. Bez ohledu na řádění těchto provokatérů vzdali představitelé hnutí SPD důstojně úctu všem obětem boje za naši svobodu. Svoboda neznamená stejné názory podle nápovědy z České televize. Svoboda je hluboká odpovědnost, abychom umožnili všem říct svůj názor, pokud to dělají slušně a přiznávají stejné právo ostatním.

3. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura a místopředseda hnutí SPD Radim Fiala se zúčastnili v hlavním městě Bulharska Sofii pracovního setkání vlasteneckých stran Evropy sdružených do frakce Evropského parlamentu ENF (Evropa národů a svobody). Setkání předsedala Marine Le Pen a programem setkání byla společná přípravy vlasteneckých stran Evropy pro volby do Evropského parlamentu. Volby budou klíčové pro možnost zablokovat v Evropském parlamentu další omezování suverenity národních států na základě Lisabonské smlouvy. Frakce ENF je jediné seskupení evropských politických stran, které odmítá stávající formu evropské integrace. Evropská unie je neomarxistický totalitní projekt a je nutné ji nahradit novou formou spolupráce. Frakce ENF je důkazem, že nejde o politickou fikci, ale o reálný politický cíl.

4. Rada vlády pro rovnost žen a mužů přijala usnesení požadující urychlení ratifikace Istanbulské úmluvy. Radě předsedal premiér Andrej Babiš a jsou v ní zastoupeny neziskové organizace propojené v síti finančního spekulanta Sӧrose. Istanbulská úmluva znamená faktický právní základ pro kontrolu neziskových organizací a jejich zasahování do oblasti soukromého rodinného života. Je to nástroj podporující rozpad vztahů v rodinách. Podobný dokument je v našich podmínkách zcela nadbytečný. Jde o součást neomarxistického rozvracení přirozených struktur společnosti. Hnutí SPD nepodpoří ratifikaci této úmluvy. Hnutí SPD se v hodnocení Istanbulské úmluvy ztotožňuje s názorem kardinála Dominika Duky. Text Istanbulské úmluvy naleznete zde: https://rm.coe.int/1680462471

Rada vlády pro rovnost žen a mužů přijala dne 23. října 2018 usnesení, ve kterém požaduje urychlení ratifikace Istanbulské úmluvy, za předsednictví premiéra.

Odkazy: 
a. Oznámení o daném zasedání Rady vlády na stránkách vlády: 
https://www.vlada.cz/…/rada-vlady-pro-rovnost-zen-a-muzu-p…/

b. Oznámení o daném zasedání Rady vlády na stránkách Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR - obsahuje fotografii z jednání:
http://www.tojerovnost.cz/…/201-rada-vlady-pro-rovnost-zen-…

c. Grafické znázornění aktivistů Sörosovy sítě v dané Radě vlády:
http://soros.watch/…/zastupci-sorosovy-site-v-rade-vlady-pr…

5. Hnutí SPD bude prosazovat zjednodušení administrativní náročnosti maturitní zkoušky. Takzvaná společná (státní) maturita by měla být povinná pouze pro maturanty, kteří se hlásí na vysokou školu. Ostatním by stačila profilová školní maturita v té podobě, jak fungovala dříve. Společnou (státní) část maturity, která by byla vstupenkou na vysokou školu, chceme v podobě didaktického testu z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka.