Radim Fiala: Dnes jsem promluvil na konferenci Hnutí pro Evropu národů a svobody (MENF), což je uskupení vlasteneckých stran, jehož členem je i SPD.

09/12 2018
Vystoupili zde též předsedkyně Rassemblement National (bývalá Národní fronta) Marine Le Pen, předseda Vlámského zájmu Tom Van Grieken a předseda MENF Gerolf Annemans i exporadce prezidenta USA Trumpa Steve Bannon. Jsem rád, že jsem se s nimi mohl setkat. Mluvil jsem tam o tom, že imigrace je součástí elitami plánované globalizace, kdy se národní státy mají proměnit v administrativní jednotky ovládané z jednoho centra. Je to svět, kde občan bude redukován na spotřebitele a pracovní sílu. Současná EU je součástí tohoto konceptu. Imigrace je součást globalistického projektu a součástí útoku na demokracii, svobodu a tradiční hodnoty. Vezměme dotace takzvaným neziskovým organizacím, které ve skutečnosti hrají roli převodových pák globalistů a především nahraďme stávající EU novým konceptem spolupráce národních států, vyzval jsem." Celý projev si můžete přečíst níže: Imigrační krize v posledních letech výrazně proměnila politickou mapu Evropy a přinesla do politické diskuze v Evropě řadu naléhavých otázek, které do té doby zůstávaly ve stínu zájmu občanů Evropy. Umožnila lepší pochopení zásadní otázky dneška, která se v problému imigrace promítá velmi naléhavě. Zásadní otázkou dneška je vztah mezi globalisty a obránci národních zájmů. Imigrace je součástí globalizace a je cíleným produktem představy světa nových hodnot a světa, kde se národní státy promění v administrativní jednotky ovládané a řízené z jednoho centra. Je to svět, kde občan bude redukován na spotřebitele a pracovní sílu. Současná evropská unie je produktem tohoto globálního konceptu. Konceptu, který zvyšující se absenci demokracie a svobody omlouvá ušlechtilostí cíle a osvíceností vykonavatelů. Mluví o společném, správně řízeném a regulovaném světě. Historické zkušenosti, které mám jako občan České republiky, mě opravňují říci, že to je stejný postup, který v mé zemi uplatňovali čtyřicet let komunisté. Čtyřicet let u nás šlapali po demokracii a svobodě a zdůvodňovali to budováním šťastné společnosti a nejušlechtilejšího společenského řádu. Bez respektu ke svobodě a demokracii se každý politický záměr změní v útlak lidí a národů. Imigraci tedy nemůžeme vidět jako náhodný a samovolný proces. Musíme jí vidět jako součást globalistického projektu a jako součást útoku na demokracii a svobodu. Je skutečně pozoruhodné, s jakou agresivitou globalisté reagují na obhajobu národních zájmů a tradičních kulturních hodnot. Mediální tlak, kterému dnes čelíme v České republice, dosahuje absurdních podob. Například naše hnutí SPD jako jediná parlamentní strana podporuje přemístění zastupitelského úřadu České republiky do Jeruzaléma a jako jediní se programově hlásíme k židovské tradici v naší kultuře, přesto jsme vytrvale označování za antisemity. Na závěr si dovolím říci, kdy a jak vyřeší Evropa a celý svět imigrační krizi. Vyřeší ho v okamžiku, kdy opustí globalizační koncept a začne budovat svět, kde spolupracují národní státy. Kde spolupracují na základě vzájemného respektu. Nechme každou zemi v Evropě řešit imigraci v rámci vlastní odpovědnosti a problém zmizí. Vezměme dotace takzvaným neziskovým organizacím, které ve skutečnosti hrají roli převodových pák globalistů a především nahraďme stávající EU novým konceptem spolupráce národních států. Budujme spolupráci, která bude posilovat a respektovat svobodu a demokracii. Ponechme národním státům odpovědnost za svoji budoucnost.