Radim Fiala: Pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka, písemně pokáral kněze Tomáše Halíka kvůli tomu, že Halík via facti podporuje Instabulskou dohodu a neomarxistickou gender ideologii.

13/12 2018
Jsem rád, že se kardinál Duka i profesor Petr Piťha ostře postavili proti neomarxistické sluníčkářské genderové teorii, která tvrdí, že pohlaví je sociální konstrukt, nikoli biologicky daná věc. Všichni lidé dobré vůle by se měli spojit na obranu tradičních hodnot a klasické rodiny. A kéž nás Bůh ochrání od podobných „černokněžníků“, jako je Halík.“ :-) https://zpravy.aktualne.cz/…/r~36406e08fd6711e8a446ac1f6b2…/