Radim Fiala: Přátelé, chtěl bych Vám svým jménem i jménem hnutí SPD popřát hezký zbytek adventu, hezké, klidné a milostiplné Vánoce i vše dobré v novém roce.

23/12 2018
Vánoce jsou naše tradiční svátky a jsou i svátkem našich rodin. Přeji Vám všem prožití svátků v teple rodinného krbu, s Vašimi přáteli a blízkými. Nenechme si tyto hezké chvíle nikým vzít. Nenechme nikoho, aby rozbil naše mezilidské vztahy. Rodina a přátelství jsou pilíři našich životů, naší společnosti i národa. Národ je větší rodinou. Rodina i národ jsou přirozenými entitami, a proto je sociální inženýři tolik nenávidí. Sluníčkáři, neomarxisté a budovatelé Nového světového řádu se snaží rozbít mezilidské vztahy, rodiny i národy, aby mohli izolované jednotlivce lépe ovládat a učinit z nich tupé otroky obludného hybridu mezi neoliberalismem a neomarxismem. Když budeme mít mezi sebou hezké mezilidské vztahy, když o ně budeme pečovat, když budeme mít silné rodiny, budeme mít i silný národ a ubráníme se před vnitřními i vnějšími nepřáteli a v naší zemi se bude dobře žít. Milí přátelé, ještě jednou Vám přejeme hezké Vánoce a braňme a milujme své rodiny, své přátele, svůj národ i svou vlast. https://www.facebook.com/filip.artcentrum/videos/10218549159146635/