Radim Fiala: V ČSSD pilují návrh, který by ulevil dlužníkům se závazky do sto tisíc korun. Povinnost platit by jim odpustili.

04/1 2019
Chtějí reagovat na stav, kdy se v exekuci nachází 863 tisíc lidí nad 15 let. Toto řešení je nesystémové a špatné. Za dlužníky by neměli platit ze svého všichni občané, ale stát by si měl došlápnout na lichváře. Návrhy ČSSD nahrávají jen lichvářům a podvodníkům.Tak jako celá politika vládní ČSSD. Dluh má dvě základní části. Jistina je to, co si skutečně půjčíte. K tomu splácíte úrok, poplatky a případná penále. Naše hnutí prosazuje, aby bylo v zákoně definované, co je lichva. Tedy stav, kdy úrok a případně další poplatky a penále překročí stanovenou hranici. Hranici, která by byla odvozena z přiměřeného navýšení sazby ČNB. Ten kdo by půjčoval peníze za lichvářský úrok, by šel do před soud, který by takového darebáka potrestal. ČSSD ústy paní poslankyně Valachové navrhuje, že dluhy dlužník nemusí platit. Návrh ČSSD nechce trestat lichváře. Naopak chce jim garantovat, že pokud jim nezaplatí jejich oběť, tak to zaplatíme všichni ze svých daní. Dluh se platit musí, ale okrádat u toho lidi musí být trestné. Chceme prosadit definici lichvy a okamžitě zrušit i zpětně dlužníkům lichvářské úroky i poplatky. Musíme zjednodušit oddlužení lidí. Bez těchto lichvářských úroků bude snadné dostat lidi z dluhové pasti. Návrhy ČSSD nahrávají jen lichvářům a podvodníkům.Tak jako celá politika vládní ČSSD. https://www.novinky.cz/…/493387-cssd-promysli-dluhovou-amne…