Radim Fiala: To už je vážně jak za bolševika. BIS bude u nás určovat, co se bude učit ve školách!

15/1 2019
BIS ve výroční zprávě za rok 2017 vydané loni uvedla, že moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je prý zasažena i výuka českého jazyka a literatury. Údajnou prosovětskou interpretaci moderních dějin a pokračující vliv sovětské propagandy označila za součást ruské hybridní strategie. Ministerstvo školství chce nyní vyhovět požadavkům BIS. Během plánované revize rámcových vzdělávacích programů (RVP) chce totiž ministerstvo školství vedené Robertem Plagou z ANO zajistit i prostor „pro vyváženou výuku moderních dějin na školách“. Uvedlo to po schůzce svých zástupců s ředitelem BIS Michalem Koudelkou. Na potřebnost změny ve výuce moderních dějin totiž BIS upozornila ve výroční zprávě zmiňující možný ruský vliv. Takže tady máme opět snahu ideologizovat české školství. Za komunismu jsme se museli podřizovat Sovětskému svazu a postulátu „Se Sovětským svazem na věčné časy“, nyní se musíme řídit požadavkem „S Evropskou unií a se Spojenými státy na věčné časy“. Jsem zvědav, kdy BIS zařídí, aby se v televizi zakázalo vysílání Mrazíka či z knihkupectví stáhla Krása nesmírná či knihy Lermontova nebo Puškina. Puškinovu medaili totiž uděluje ruský prezident Putin. BIS by měla prošetřit, zda Puškin nebyl Putinovým agentem… Hnutí SPD takovéto ideologické manipulace výuky ve školství odmítá. Ať tím, či oním směrem. Budeme rádi, pokud si občané uvědomí, jaké nesmysly prosazuje Babišova vláda. https://www.novinky.cz/…/494385-zmena-vyuky-modernich-dejin…