Radim Fiala: Ukazuje se, že Evropská unie není schopna, ani nechce bránit vnější hranice EU a Schengenského prostoru proti nelegální imigraci.

15/1 2019
Většinu opatření, která EU přijala k řešení nelegální migrace, vůbec neplní. Pouze na papíře zůstávají uprchlická střediska v EU i v severní Africe stejně jako zvýšení počtu unijních pohraničníků… Částečně to může být neschopností byrokracie Evropské unie. Pravděpodobnější je ale domněnka, že je toto (ne)konání záměrné, protože v dokumentech Evropské unie se hovoří o imigraci jako o něčem pozitivním a orgány Evropské unie masovou imigraci do Evropské unie prosazují. Evropská unie je ovládána nemarxistickou a multikulturalistickou ideologií. Tyto ideologie prosazují zájmy příslušníků cizích civilizací na úkor příslušníků původní civilizace evropské. Když vnější hranice Evropská unie bránit nechce, je potřeba, abychom si své vlastní hranice bránili sami. Nejde už ale jen o imigranty přicházející nyní. Na území států Evropské unie v tuto chvíli žije mnoho milionů lidí imigrantského a muslimského původu, kteří mohou být bezpečnostním ohrožením i pro nás. Nepřítel totiž není již jen před branami, ale je i za branami. Abychom zabránili šíření migrantské povodně, musíme postavit svou vlastní hráz. Stavět hráz po povodni je pozdě. https://www.idnes.cz/…/eu-migrace-frontex-balkan-afrika-dip…