Radim Fiala: Tento týden předkládáme do legislativního procesu Poslanecké sněmovny návrh zákona, kterým chceme zakázat lichvu s tím, že by byla oproti současnému stavu přesně definována.

25/1 2019
Chceme tak bojovat proti tomu, aby u nás tolik spoluobčanů padlo do spárů exekutorů. V současnosti jde o více než 850 tisíc lidí. Lichvářským úvěrem dle našeho návrhu zákona se rozumí smlouva o úvěru, jejíž celkové roční procentní souhrnné náklady, vypočtené podle zákona o spotřebitelském úvěru, v okamžiku sjednání, překračují více než dvakrát aktuální zákonný úrok z prodlení stanovený podle § 1970 tohoto zákona. Stanovení objektivního kritéria, tedy maximální výše roční procentní sazby nákladů úvěru, není v rámci států Evropské unie ojedinělé a podobná právní úprava, jako je předkládaný návrh, je přijata například ve Francii, Itálii a Belgii. Hnutí SPD navrhuje zrušení lichvářských úroků, postih lichvářů a zestátnění exekutorů s cílem odstranit vysoké náklady exekucí. To je systémová cesta, jak bojovat se zadlužením českých občanů. Podle Mapy exekucí, kterou připravily neziskové organizace z dat Exekutorské komory ČR, mělo v roce 2017 nějakou exekuci 9,7 procenta obyvatel Česka. Bylo to 863 tisíc lidí. Proti roku 2016 jich přes 29 tisíc přibylo. Tři a více exekucí mělo 493 tisíc osob. Více než deset exekucí naráz pak mělo 151 tisíc lidí. Uvidíme, zda náš návrh zákona, který řeší reálné problémy lidí, podpoří i ostatní strany, nebo budou jen politikařit. Bojujeme za Vás. Když nás budete podporovat, pomůžeme Vám s řešením Vašich problémů, aby v naší zemi bylo SKUTEČNĚ líp.