Radek Rozvoral: Ve Sněmovně navrhujeme důležité body, které jsou v zájmu občanů ČR!

28/1 2019

Poslanci SPD jsou aktivní na schůzích Poslanecké sněmovny. Hned na prvním jednání v tomto roce navrhli zařadit na program schůze tři nové body k projednání, které považuje naše hnutí za důležité.

První jednání poslanců v letošním roce proběhlo dne 22. ledna 2019 ve 14 hodin a na program jednání bylo zařazeno několik bodů k projednání. Mimo tyto stanovené body vzhledem k politické situaci u nás i v zahraničí jsme navrhovali zařadit další body k projednání hned v první den 26. schůze Poslanecké sněmovny. 

Německé válečné reparace – Prezentoval Tomio Okamura s odůvodněním, že je nutné otevřít nedořešenou otázku válečných reparací, tedy náhrady škod, které nám dodnes dluží Spolková republika Německo jako nástupce hitlerovského Německa. Podle našich konzervativních odhadů na základě porovnání průměrných mezd tehdy a dnes nám k dnešku Německo dluží 10 až 15 tisíc miliard korun. Tyto naše peníze mělo Německo po 70 let k dispozici a mohlo s nimi úspěšně budovat prosperitu.

A jak dopadlo hlasování: Hlasování číslo 3, přihlášeno 187, pro 34, proti 129, zbytek se hlasování zdržel. Tento návrh přijat nebyl.

Informace vlády o postoji České republiky ke Globálnímu kompaktu OSN o bezpečné, řízené a trvalé migraci a Globálním kompaktu OSN o uprchlících – Prezentoval Radim Fiala s odůvodněním, že je podstatné, aby vláda zde ve Sněmovně vysvětlila, proč přistoupila a podpořila Globální kompakt OSN o uprchlících. Dále by vláda měla vysvětlit, proč v případě Globálního kompaktu OSN o bezpečné, řízené a trvalé migraci zaznívala ze strany předsedy vlády Andreje Babiše a ministra zahraničí Petříčka naprosto rozdílná stanoviska. Vláda něco jiného říká lidem a něco jiného v otázce migrace dělá. Pro SPD je to velmi závažná věc.

A jak dopadlo hlasování: Hlasování číslo 4, přihlášeno 187, pro 68, proti 69, zbytek se hlasování zdržel. Tento návrh přijat nebyl.

Zákon o pobytu cizinců ze zemí mimo Evropskou unie – Prezentoval Radovan Vích s odůvodněním, že se jedná o sněmovní tisk č. 203, kde jednání bylo přerušeno v rozpravě, aby bylo dokončeno a mohly se načíst případně další pozměňovací návrhy a propustit tento tisk do třetího čtení. 

A jak dopadlo hlasování: Hlasování číslo 9, přihlášeno 187, pro 42, proti 52, zbytek se hlasování zdržel. Tento návrh přijat nebyl.

Naši poslanci v rámci jednání např. podpořili novelizaci insolvenčního zákona, který byl vrácen ze Senátu a též jsme podpořili návrh zákona o církevních restitucích (následně oba přijaty). Poslanci hnutí SPD přistupují k jednáním v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vždy připraveni a v rámci hlasování vystupují jednotně. Při rozhodování mají vždy a na prvním místě občany naší země.