Radim Fiala: ČT je v pozici, kdy si může fakticky vybírat vlastní daně v podobě televizních poplatků a zároveň je zde omezena možnost státu výrazně kontrolovat její hospodaření.

31/1 2019
Neexistují podle našeho názoru skutečně účinné mechanismy kontroly hospodaření České televize. Zpráva, která byla předložena konstatuje jasný trend úbytku finančních rezerv České televize. Rezervy, které jsou tvořeny z poplatků od občanů. Hospodaření ČT spěje ke dvěma koncům – buď budou žádat navýšení televizních poplatků, a nebo státní dotaci. To je nepřijatelné, náš klub SPD nepodpoří a bude proti zprávě o hospodaření České televize. A já věřím že i poslanci ostatních klubů vezmou v úvahu jednoduchý závěr, který jsem zde uvedl. Opakuji Česká televize svým hospodařením směřuje ke zvýšení televizních poplatků nebo k žádosti o státní dotaci. Tento závěr je dán podle našeho názoru, protože nefungují kontrolní mechanismy.