Radim Fiala: Na Novinkách.cz vyšel zavádějící článek, který nepravdivě informoval o našem postoji k novele autorského zákona.

01/2 2019
Poslanci hnutí SPD ve skutečnosti totiž hlasovali pro senátní verzi, která zavedla, že by OSVČ v restauracích či jiných provozovnách neplatily autorské poplatky za hudbu atd.. Nyní je totiž platit musí. Tato verze zákona byla bohužel hlavně kvůli poslancům ANO a ČSSD zamítnuta. Pak se hlasovalo o vládní verzi, která sice bohužel ponechávala platby u OSVČ, jak je tomu doposud, ale alespoň částečně ulevila postiženým. Čili i když bohužel neprošla úleva pro OSVČ, tak jsme aspoň pomohli postiženým. Obsahem vládní novely je zajistit zrakově postiženým a nevidomým lidem, aby pro ně byla dostupnější literatura nebo notové záznamy, na které se vztahují autorská práva, v jim přístupných formátech. Podle schváleného znění by měli mít přístup k uvedeným dílům na jakémkoli nosiči. Čili není pravda, že jsme podpořili, aby OSVČ musely nadále platit autorské poplatky, jak tvrdí Novinky. Podporovali jsme senátní verzi, která by OSVČ pomohla v tom, že by platit nemusely. To bohužel neprošlo, tak jsme alespoň pomohli zrakově postiženým. Kdybychom hlasovali proti vládní novele, nejenže bychom nepomohli OSVČ, ale nepomohli bychom ani zrakově postiženým. Nadále budeme bojovat proti zneužívání autorských práv pro nehorázné obohacování OSA a sami navrhneme novelu, která se bude podobat té senátní v tom, že by OSVČ nemusely platit autorské poplatky. Znovu opakuji: hnutí SPD podporuje, aby OSVČ nemusely autorské poplatky platit a navrhneme k tomu i novelu zákona!