Radim Fiala: Cizinců v Česku je stále víc. Roste počet těch, kteří se sem stěhují za prací i s celými rodinami.

13/2 2019
Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) společně s ministerstvem školství takovým rodinám už půl roku zprostředkovává zdarma služby tlumočníků… To je neuvěřitelné. Pokud chce někdo v naší zemi žít a pracovat, měl by se především naučit český jazyk! Proč by toto měli platit čeští občané ze svých daní? České školství má sloužit českým občanů, a ne cizincům! Pochybuji o to, že když čeští imigranti v 19. a 20. století šli do Ameriky, že třeba v Texasu pro ně texaský stát zajišťoval překladatele do češtiny… Pokud nějaký cizinec chce žít a pracovat v naší zemi, musí se nejprve naučit náš jazyk a přizpůsobit našim pravidlům a zvyklostem, a nesmí to být naopak! Navíc takové děti cizinců, které neovládají jazyk, zdržují celou třídu a způsobují problém i učitelům. Pokud chtějí chodit do českých škol, měli by nejprve ovládat základy češtiny. Pokud některé firmy cizince potřebují jako své zaměstnance, nechť jim výuku češtiny uhradí na své náklady! https://www.idnes.cz/…/migrace-tlumocnik-prekladatel-cizinc…