Radek Rozvoral: Chceme pomoci lidem v dluhových pastech!

15/2 2019

Poslanci hnutí SPD předložili tento týden do Poslanecké sněmovny návrh zákona na pomoc lidem v dluhových pastech.

Konkrétně navrhujeme, aby mohl dlužník platit přednostně jistinu dluhu. Nikoliv nejprve náklady a úroky jako je tomu v současnosti. Náš návrh také vylučuje placení úroků z úroků z prodlení a z úroků, neboť považujeme úroky z úroků za nevhodné a nemorální.

Cílem námi navrhované právní úpravy je posílení postavení dlužníka a zapovězení naprosto nemorálních úroků z úroků. Vycházíme ze situace, kdy zejména v oblasti spotřebitelské je vhodné takovéto posílení právní pozice dlužníka. Současná úprava dává dlužníkovi sice možnost volby ohledně platby jistiny, ale logickou a výhodnou volbu pro dlužníka následně trestá úročením. Čili ta volba dlužníka je v současnosti naprosto iluzorní.

Již v lednu jsme také za SPD předložili návrh zákona na zastropování roční procentní sazby nákladů (RPSN) u půjček, jako nástroj pro boj s lichvou. Navrhujeme, aby byla maximální možná RPSN u půjček cca 19%. Také tento návrh je součástí námi navrhovaného komplexního řešení problematiky dluhových pastí, exekucí a lichvy.

SPD prosazuje i další návrhy – zastropování úroků u exekucí okamžikem soudního rozsudku a zestátnění exekutorů.