Radek Rozvoral: Výzva České televizi: Informujte vyváženě a objektivně!

25/3 2019

Česká televize dlouhodobě a cíleně v rámci svých zpravodajských pořadů prosazuje zájmy Evropské unie, odlišné názory odsuzuje.

Každý občan, který si platí koncesionářské poplatky, by měl mít od instituce, která je vybírá, právo na vyvážené a objektivní informace. To by mělo platit hlavně ve zpravodajských pořadech. Naneštěstí Česká televize toto právo nerespektuje a čím dál více se projevuje jako silně probruselská.

Jediná veřejnoprávní televize zabezpečující své vysílání celoplošně na území České republiky je Česká televize (ČT). Je zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., zákon České národní rady o České televizi, ve znění pozdějších změn. Mezi hlavní úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání patří dle § 2 odst. 2, písm. a) uvedeného zákona poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. A právě toto poslání Česká televize ve svých zpravodajských pořadech neplní a cíleně podává občanům informace, které jsou upravovány k pozitivní propagaci zájmů Evropské unie. Zpravodajské pořady vysílané v České televizi, a to převážně na ČT1, ČT2 a ČT24, tuto jednostrannost stále více posilují, a vzhledem k blížícím se volbám do Evropského parlamentu ještě více budou. Tímto svým jednáním ale hrubě porušují výše definované úkoly v zákoně České národní rady o České televizi.

Na takovéto jednostranné poskytování informací ze strany zpravodajských pořadů veřejně upozornil Vadim Petrov v rámci rozhovoru, který byl dne 20. března 2019 zveřejněn na webových stránkách ParlamentníListy.cz. Vadim Petrov je čerstvě zvolený člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která má dle uvedeného zákona právo na kontrolu činnosti České televize. V uvedeném rozhovoru se pan radní vymezil proti moderátorovi Václavu Moravcovi, který v neděli 18. března na ČT1 v pořadu „Otázky Václava Moravce“ dle jeho mínění porušil ustanovení Etického kodexu České televize. V tomto kodexu je jasně stanoveno, že moderátoři diskusních pořadů ČT jsou povinni zachovávat nestrannost a divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj. Toto ustanovení k chování moderátorů ale pan Václav Moravec neustále ignoruje a stále mu to prochází. Jenom připomenu jeho vstupy a cíleně řízenou diskusi ve zmiňovaném pořadu otázek, kde například hned v úvodu onálepkoval předsedu poslaneckého klubu SPD Radima Fialu, když zmínil, že „vítá místopředsedu Úsvitu“ a následně se hrubě vymezoval proti Václavu Klausovi ml. a celé jeho rodině.

Hnutí SPD uvítalo vyjádření Vadima Petrova a doufáme, že se konečně zvýší kontrola nad obsahem vysílaných zpravodajských pořadů v České televizi. To je jenom k obsahu zpravodajství. Další kapitolou, která si zaslouží důkladnou kontrolu, je hospodaření České televize, neboť získává nemalé finance plynoucí z koncesionářských poplatků. Občan má mít nárok na informace, jak Česká televize s těmito finančními prostředky nakládá. I z tohoto důvodu podporujeme návrh novely zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, spočívající v rozšíření subjektů kontroly NKÚ i o Českou televizi a Český rozhlas.

Naše hnutí SPD apeluje na vedení České televize, aby tato veřejnoprávní organizace plně respektovala práva občanů, a ve svých zpravodajských pořadech zveřejňovala vždy a jen objektivní a vyvážené informace, které mají v prvé řadě hájit zájmy České republiky, s důrazem na její tradice a úctu k vlasti a národu.