Radek Rozvoral: Odmítáme diktát Bruselu ohledně omezování přístupu na internet!

26/3 2019

Evropská unie nám chce přikazovat, jak máme nakládat s internetem, s cílem zavést regulaci k informacím.

Brusel chce prostřednictvím europoslanců omezit svobodu neomezeného přístupu ke všem informacím, které lze získat na internetu. Dosáhnout toho chce prosazením směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu v rámci všech zemí Evropské unie. 

Dnes se bude v Evropském parlamentu hlasovat o novele autorského zákona, které si zde předběžně dojednali zástupci více jak 250 organizací v rámci zemí Evropské unie. Patří mezi ně především nakladatelství, zpravodajské agentury, produkční firmy, noviny a rádia. Tito zastánci novely autorského zákona jako hlavní argument uvádějí spravedlivou účast na bohatém a rozmanitém obchodu v rámci sdílení informací. Jde hlavně o článek 11 směrnice týkající se plateb autorských poplatků za sdílení obsahu a článek 13, který ukládá platformám typu YouTube povinnost kontroly, zda zde nahraný obsah neporušuje autorská práva.    

Novela autorského zákona má ale hodně odpůrců, kterým vadí právě dva výše zmiňované články. Nechtějí mít omezený přístup k informacím a žít v cenzurovaném internetovém prostředí, kde by pomocí blokovacích filtrů byla zajišťována kontrola, zda připojení uživatelé neporušují autorská práva. Tito odpůrci se v rámci zemí EU zúčastnili protestních demonstrací k záchraně internetu, při kterých sehnali přes pět milionů podpisů. Účastníky demonstrací byli převážně mladí lidé, kteří internet každodenně využívají, a to například v rámci studií. Demonstrovalo se v Polsku, Portugalsku, Rakousku, Francii, Nizozemsku a Dánsku. Nejpočetnější demonstrace proběhly v Německu, kde v Berlíně a Mnichově dosahoval počet demonstrantů několik desítek tisíc. Celkem se v Německu konaly demonstrace ve více jak 40 městech. Ze stejného důvodu proběhly demonstrace minulou sobotu i v řadě českých měst. Proti chystané směrnici posilující postavení tvůrců obsahů vůči internetovým gigantům typu Facebook, Google a dalších se demonstrovalo v ulicích Prahy, Brna, Liberce, Pardubic a Jihlavy.     

Hnutí SPD zastává názor, že internet by měl sloužit k tomu, abychom měli přístup ke všem volně dostupným informacím. To považujeme za základní právo všech občanů v dnešní době, která je provázána rychlým rozvojem kvalitních informačních technologií. Nenecháme si diktovat od Evropské unie, aby nám omezovala přístup na internet. Tento návrh zákona z Bruselu je dalším z těch, který jde proti zájmům většiny občanů.