Radim Fiala: Potvrdilo se, na co upozorňujeme už dlouho. Že stát rozhazuje veřejné prostředky takzvaným neziskovkám.

27/3 2019
Nejvyšší kontrolní úřad zjistil nesrovnalosti v dotacích neziskovkám, údaje se liší o více než tři miliardy. Navíc stát v roce 2016 a 2017 rozdělil neziskovým organizacím 26,26 miliardy korun, ale neměl k dispozici žádnou analýzu toho, jaké služby společnost skutečně potřebuje. To hnutí SPD odmítá. Podle nás musí existovat jasná kontrola, kam jdou veřejné peníze, a neměly by jít na politické neomarxistické neziskovky! NKÚ prověřil dotace rozdělené Úřadem vlády ČR a ministerstvy pro místní rozvoj, vnitra, životního prostředí a zemědělství. Porušení podmínek dotace kontroloři zjistili u deseti ze 17 kontrolovaných příjemců dotací! Příjemci kupříkladu nedodrželi rozpočet projektu, neprovedli aktivity, na které dostali dotaci, nebo zaplatili z dotace neuznatelné náklady. Podle Českého statistického úřadu bylo v Česku na začátku roku 2016 téměř 121 000 nestátních neziskových organizací, dotaci od státu dostalo téměř 7000 z nich. Prosazujeme ukončení jakéhokoliv financování z veřejných prostředků pro politické neziskové organizace, tedy ty, co mají v programu například přijímání migrantů, propagaci EU, islámu, multikulturalismus, "integraci" Romů, ke které ani po desítkách let prošustrovaných miliard pro neziskovky samozřejmě nedošlo a tak podobně. Navrhujeme přesunout tyto stamilionové částky na financování důchodů, zdravotně postižených občanů a podporu pracujících mladých rodin s dětmi. O peníze samozřejmě nechceme připravit ty organizace, které pomáhají handicapovaným, starším či sociálně slabým lidem nebo podporují sport. Dáváme v této souvislosti zcela za pravdu maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, který řekl, že zvláště nevládní organizace financované z ciziny, kterých je i v Čechách požehnaně, fungují jako „síť podobná mafii“, tedy netransparentně. V této souvislosti prosazuje naše hnutí SPD po vzoru Maďarska povinnou registraci všech neziskových organizací, které mají financování ze zahraničí vyšší než 500 tisíc korun ročně s tím, že se takové organizace budou muset sami veřejně prohlásit a označit se za financované ze zahraničí, aby každý veřejně věděl „odkud vítr vane“. https://www.novinky.cz/…/500701-nku-zjistil-nesrovnalosti-v…