Tomio Okamura: Jako člen střeleckého sportovního klubu a dlouholetý legální držitel zbraně zásadně nesouhlasím s doporučením generální advokátky Soudního dvora Evropské unie Eleanor Sharpstonové, aby soud zamítl žalobu České republiky na zbraňovou směrnici EU.

15/4 2019