Radim Fiala: Podle dokumentu známého scénáristy Stanislava Brunclíka "Pryč z EU" při vstupu do EU prohlásil tehdejší premiér Špidla: „Nejdéle za sedm let se naše úroveň vyrovná té německé“.

16/4 2019
Jaká je skutečnost? „Průměrná mzda v Německu vzrostla v roce 2004 až 2017 o cca 125 procent na 3 700 euro, v přepočtu 94 500 korun. U nás za dané období vzrostla průměrná mzda o 53 procent, na 29 tisíc korun v roce 2017. Rozdíl v životní úrovni se nepodařilo smazat ani po třinácti, natož po sedmi letech od vstupu do EU. Rozdíl se vlastně prohloubil,“ říká se v dokumentu. Česká republika je bohužel v pozici ekonomické kolonie Západu, EU a Německa, což dokazuje i výše mezd. Pokud nechcete, abychom byli kolonií Západu a pokud chcete, aby naše země byla opět naše, volte prosím hnutí SPD ve volbách do Evropského parlamentu 24. a 25. května. Dodejme ještě další čísla. V čtvrtém kvartálu roku 2018 byla průměrná hrubá mzda v ČR dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) rovných 33 840 korun. V přepočtu ve stejném období byla průměrná mzda v Německu 95 508 korun, čili česká průměrná mzda dosáhla pouze 33,35 procent té německé! Česká republika je bohužel v pozici ekonomické kolonie EU, Západu a Německa. Svědčí o tom nejenom obrovský vývoz kapitálu z naší země, to, že zde je rezervoár levné pracovní síly pro západní nadnárodní korporace a naši lidé nedostávají mzdu, ale almužnu, to, že máme horší kvalitu potravin od stejných dodavatelů než lidé na Západě, ale i to, že podobně jako z kolonií se od nás vyváží nezpracované suroviny bez přidané hodnoty. To je i případ masa. Maso z českých chovů se na pultech tuzemských obchodů ocitá mnohdy po dovozu ze zahraničí. Zvířata se odtud nejprve vyvezou do ciziny, aby se poté maso z nich sem zase dovezlo. Je to podobný případ jako například se dřevem: v ČR se pokácí, pak se vyveze do zahraničí a nazpět se vozí už hotový nábytek nebo řezivo. Největší přidaná hodnota není v surovině, ale ve zpracování. Podobně je česká ekonomika známa tím, že se zde vyrábějí pouze díly a součástky, zatímco investiční celky jsou zkompletovány na Západě a největší zisk a smetanu potom slíznou například německé firmy, které investiční celky vyvezou do USA nebo Číny. Naše ekonomika byla dříve známa tím, že se zde vytvářely vysoce kvalitní výrobky především v lehkém průmyslu. Po vstupu do EU se naše ekonomika ale stala ekonomikou doplňkovou, subdodavatelskou, záložním prostorem ekonomiky německé. Naše hospodářství je bohužel charakterizováno vysokým podílem zahraničního vlastnictví ve všech rozhodujících sférách, velmi levnou pracovní silou, velmi nízkým podílem mezd (a tudíž velmi vysokým podílem zisku) na přidané hodnotě, extrémně vysokým (i nelegálním) odlivem zisku ze země. To už si nesmíme nechat líbit! Též připomeňme, že Evropská unie zničila české zemědělství. Za současné nekvalitní potraviny, které zde konzumujeme, můžeme poděkovat Bruselu! Čeští zemědělci totiž nebyli schopni konkurovat zemědělcům z EU, když ti dostávali mnohem větší dotace. Uveďme si jen některá alarmující data. V roce 1990 bylo v ČR pět milionů prasat a nyní jich je necelých 1,6 milionu! U skotu je pokles ze 3,5 milionu na 1,4 milionu. Čili nám sem pak dováží nemocné hovězí z EU… Potravinová soběstačnost je minulostí, vzato v celkovém finančním vyjádření jsme soběstační asi z 65 %. Z vepřového masa dovážíme už přes 50 % naší spotřeby! Drůbežího masa dovážíme 20 %, stejně tak vajec. Dovážíme brambor a ovoce ročně kolem 25 %, zeleniny 65%… Hnutí SPD chce podporovat český kapitál, tedy české podniky vlastněné českými občany. Je rovněž potřeba si došlápnout na nadnárodní korporace, které zde platí minimum daní a svůj zisk vyvádí do svých centrál v zahraničí. Pokud nechcete, abychom byli kolonií Západu a pokud chcete, aby naše země byla opět naše, volte prosím hnutí SPD ve volbách do Evropského parlamentu 24. a 25. května.