Radim Fiala: Stále více se ukazuje, že imigrace je obrovskou bezpečnostní hrozbou.

03/5 2019
Cizinci a muslimové tvoří rekordně vysoký poměr počtu vězňů v Německu, který daleko přesahuje jejich zastoupení v populaci. Podle nového průzkumu Ministerstva spravedlnosti prováděného v 16 německých spolkových zemích, je nyní v německých věznicích rekordně vysoký podíl vězňů, kteří se narodili v cizině. Zpráva uvádí, že například v Berlíně a Hamburku pochází více než 50 % vězňů ze zahraničí a s tím souvisí i nárůst počtu islamistů uvězněných v německých věznicích. Muslimové tvoří zhruba 20 % z 65 000 vězňů v německých věznicích. Ukazuje se fatální selhání sluníčkářského multikulturalismu v praxi. Pokud nechcete, abyste se u nás kvůli imigrantům museli bát na ulici a pokud nechcete, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, volte prosím 24. a 25. května hnutí SPD ve volbách do Evropského parlamentu. Údaje sestavené deníkem Rheinische Post ukazují, že počet vězňů narozených mimo Německo začal narůstat v roce 2015, kdy kancléřka Angela Merkelová umožnila vstoupit do Německa více než miliónu převážně neprověřených migrantů z Afriky, Asie a Středního východu. Všechny německé spolkové země hlásily v posledních třech až pěti letech „velmi silný nárůst“ počtu uvězněných cizinců a vězňů bez státní příslušnosti. Od roku 2016 se kupříkladu v západních spolkových zemích zvýšil podíl uvězněných cizinců takto: v Hamburku z 55 % na 61 %, v Berlíně ze 43 % na 51 %, v Bádensku-Württembersku ze 44 % na 48 %, v Brémách z 35 % na 41 %, v Severním Porýní-Vestfálsku z 33 % na 36 %, ve Šlesvicku-Holštýnsku z 28 % na 34 %, v Dolním Sasku z 29 % na 33 %, v Porýní-Falcku z 26 % na 30 %, v Sársku z 24 % na 27 %. V Hesensku se tento podíl mírně zvýšil ze 44,1 % před třemi lety na současných 44,6 %. V Bavorsku vzrostl jejich podíl od roku 2012 z 31 % na 45 %.V Sasku se počet uvězněných cizinců od roku 2016 více než zdvojnásobil. Německé úřady též hlásí nárůst počtu muslimů v německých věznicích. Podíl muslimů v německých věznicích je nyní výrazně vyšší než jejich podíl na celkové populaci. V současnosti v Německu žije zhruba šest milionů muslimů, což představuje 7 % z celkové německé populace (82 milionů). Naproti tomu podle údajů shromážděných zemskými ministerstvy spravedlnosti, tvoří muslimové zhruba 20 % z 65 000 vězňů v německých věznicích. Muslimové tvoří 29 % vězňů v Brémách, 28 % v Hamburku, 27 % v Hesensku (ačkoli v některých věznicích se účastní pátečních modliteb 40 % všech vězňů), 26 % v Bádensku-Württembersku, 21 % v Severním Porýní-Vestfálsku; 20 % v Berlíně a 18 % v Bavorsku. Ukazuje se fatální selhání sluníčkářského multikulturalismu. Pokud nechcete, abyste se u nás kvůli imigrantům museli bát na ulici a pokud nechcete, abychom dopadli stejně jako islamizovaná západní Evropa, volte prosím 24. a 25. května hnutí SPD ve volbách do Evropského parlamentu. https://cs.gatestoneinstitute.org/141…/nemecko-veznu-cizincu