Radim Fiala: V Evropském parlamentu PODPOŘÍME úzkou spolupráci států Visegrádu a dalších středoevropských států.

18/5 2019
Západní Evropa se bude stále více islamizovat. Pokud by se nepodařilo zachránit státy západní Evropy a ty by byly muslimské, musíme ubránit aspoň prostor střední Evropy! Stejně tak je tato spolupráce hrází proti hegemonii Německa, Francie a dalších velmocí. Přijďte 24. a 25. května říct ve volbách do Evropského parlamentu jasné NE diktátu Evropské unie a NE imigraci! Tyto volby jsou REFERENDEM o EU a o IMIGRACI! Česká republika na 1. místě! ????????????????????????????