Radim Fiala: Známý šachový velmistr Vlastimil Hort varuje před masovou imigrací.

19/5 2019
"Strategii všech muslimských azylantů a proudů uprchlíků proudícího z jihu na sever definoval plukovník Kaddáfí, též zdatný terorista, když oslovil Západ: "Vážení pánové, my s vámi vůbec nebudeme válčit, my vás prostě přečíslíme!" Bohužel, smutná, statisticky dokázaná pravda," píše slavný šachista. Vlastimil Hort zná řešení. "Co se mělo stát? Při a po přílivu prvních uprchlíků měla mít Evropa připravené prázdné velké nákladní lodě. Naplní-li se číslo tisíc, dostanete balíček na cestu a loď vás vrátí zpět do přístavu, ze kterého jste vypluli," uvedl řešení v kapitole sedmnáct Vlastimil Hort v knize Budu-li míti kliku, kterou vydalo nakladatelství NAVA. Co si o tom myslíte Vy? http://www.prvnizpravy.cz/…/hort-k-islamizaci-evropy-oni-v…/