Radim Fiala: Předseda ČSSD Jan Hamáček říká, že „islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti“,

22/5 2019
a ČSSD má ve svém programu podporu imigrace i multietnické a multikulturní společnosti. Sociální demokraté se též zasazují o politické sjednocení Evropy (tedy jinými slovy jeden evropský stát), globální vládnutí a nový světový řád... Pokud odmítáte masovou imigraci a diktát Bruselu, přijďte k volbám tento pátek a sobotu!