Radim Fiala: Jsme rádi, že Řekové požadují válečné reparace po Německu z druhé světové války stejně, jako to prosazuje SPD v případě českého nároku.

06/6 2019
Řecko předalo v úterý Německu diplomatickou nótu, v níž Berlín vyzývá k zahájení rozhovorů o reparacích za škody, které země utrpěla za první i druhé světové války. Řecká expertní komise před třemi lety vypočítala dlužnou částku na 290 miliard eur (7,46 bilionů korun). České republice Německo dluží až patnáct tisíc miliard korun a hnutí SPD prosazuje, aby to česká vláda vymáhala. SPD to bude prosazovat i v Evropském parlamentu. Bohužel premiér Babiš to odmítá! Samo Ministerstvo zahraničí ČR přiznalo, že nároky na reparace existují ve výši 306 mld. Kčs, vyjádřeno v dobové měně, přičemž Československu bylo ze strany Německa vyplaceno pouhých 230,1 mil. Kčs. „Německu bylo na konferenci v Paříži v prosinci 1945 uloženo vyplatit ČSR, jako signatářskému státu pařížské Dohody o reparacích od Německa, válečné reparace. Dohoda počítala s tím, že cituji: ´Každá signatární vláda zadrží způsobem podle své volby německé nepřátelské majetky nalézající se na území podrobeném její pravomoci, nebo jimi bude disponovati tak, aby se nemohly znovu státi německým majetkem nebo nemohly upadnouti znovu pod německou kontrolu, a odečte tyto majetky od svého podílu na reparacích.´ Výše československých reparačních nároků činila 306 mld. Kčs, vyjádřeno v dobové měně. ČSR bylo ze strany Německa vyplaceno 230,1 mil. Kč,“ zní vyjádření ministerstva zahraničí. Podle konzervativních odhadů hnutí SPD (na základě porovnání průměrných mezd tehdy a dnes) nám k dnešku Německo dluží 10 až 15 tisíc miliard korun. Čili se může jednat o více než deset státních rozpočtů České republiky. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vymáhání reparací, na které má naše země nárok, odmítá. „Případné rozhodnutí vymáhat válečné reparace bychom nepovažovali za šťastné, protože by mohlo dojít k výraznému narušení klimatu vzájemné důvěry v Evropě,” uvedl mimo jiné Babiš. Nároky naší republiky dosvědčuje rovněž profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík. „V roce 1945 došlo jen k předběžnému vyjádření Německem způsobených škod. Československo tak na pařížské reparační konferenci uplatnilo pouze 11 583,5 milionu USD (v hodnotě k roku 1938). Dodatečně byla celková výše československých nároků na reparace vyčíslena na 19 471,6 milionu USD. Celkem však bylo Československu od Mezispojeneckého reparačního úřadu v Bruselu (IARA) a přímými restitucemi československého majetku skutečně uhrazeno jen 91.3 milionu USD,“ napsal profesor Kuklík. Pokud někdo tvrdí, že reparace jsou chiméra, tak připomeňme, že Německo splatilo poslední část reparací z první světové války v roce 2010 a to dokonce skupině soukromých finančníků, kteří pohledávky skoupili. Je vidět, že když se chce, tak to jde. Též připomeňme, že Západní Německo vyplatilo Izraeli od roku 1952 v následujících čtrnácti letech sumu čítající 3 miliard marek; 450 milionů marek bylo dále zaplaceno Světovému židovskému kongresu. Německo tak platilo Izraeli jakožto dědici obětí, jejichž rodiny nepřežily. Peníze byly investovány do izraelské infrastruktury a sehrály významnou roli v založení ekonomiky nového státu. Samotné reparace se staly rozhodující součástí příjmů izraelského státního rozpočtu (například v roce 1956 tvořily 87,5 % příjmové části rozpočtu). Hnutí SPD bude nadále prosazovat, aby nám Německo zaplatilo to, co nám po právu patří. https://echo24.cz/…/recko-vyzvalo-nemecko-k-jednani-o-valec…