Radim Fiala: Jestli to je pravda, tak je to šokující.

24/6 2019
Článek uvádí, že Karl hrabě Des Fours Walderode se v roce 1930 přihlásil k německé národnosti, v roce 1939, tedy v době pro Československo nejkritičtější, požádal o říšskoněmecké občanství a také vstoupil do nacistické strany Sudetedeutsche Partei (SdP) Konrada Henleina. Od roku 1941 byl příslušníkem německé vojenské tlumočnické čety v Praze jako tlumočník francouzského, anglického a italského jazyka, později byl přeložen do nacistické vojenské rozvědky jako překladatel. Po válce několikrát lhal, že nebyl v Sudetoněmecké straně, na což se vzhledem k neuspořádaným archivům přišlo až poté, co na základě tohoto lhaní získal v roce 1947 československé občanství. Po válce se oženil se Sylvií Marií Anicou Galliovou. Podle brněnského badatele, doktora Petra Stehlíka, s aktivní nacistkou a vedoucí jedné z organizací Hitlerjugend, jak zdokumentoval v publikaci Skandální pozadí velkých restitučních kauz šlechty z roku 2003. Velikou nacistkou byla i její matka, doktorka Irena Galliová, která „byla za války říšskoněmeckou státní příslušnicí, členkou různých nacistických organizací, udržovala styky s nacisty, gestapem a německou kriminální policií, byla přísedící nacistických lidových soudů, při nichž byli příslušníci českého národa odsuzováni na smrt, vyhrožovala českým lidem gestapem, udávala je nacistům, jež také podporovala hospodářsky“. „Svatby své dcery v Londýně v roce 1949 se nemohla zúčastnit, neboť české soudy její činnost ocenily 5 lety těžkého žaláře a propadnutím veškerého jmění. JUDr. Karl hrabě Des Fours Walderode tudíž musel vědět, koho si bere,“ píše Stehlík. https://www.casopis-sifra.cz/prulomovy-verdikt-benesovy-d…/…